Foto: Anneli Eriksson

Kyrkogårdsförvaltningen

Kyrkogårdsförvaltningen ansvarar för begravningsverksamheten i Märsta pastorat.

Kyrkogårdsförvaltningen ansvarar för begravningsverksamheten i Märsta pastorat. Begravningsverksamheten, som finansieras av begravningsavgiften, styrs av begravningslagen och är tillgänglig för alla oavsett tro eller samfund.

Kyrkogårdsförvaltningen har ansvar för skötseln av de sju kyrkogårdarna. Beslut som rör begravningsverksamheten tas i kyrkorådet.

Länsstyrelsen har förordnat David Lundqvist till begravningsombud i Sigtuna kommun för att företräda de personer som inte tillhör Svenska kyrkan.

Gravplatser

Det traditionella begravningssättet i vårt land har varit kistbegravning. Från en blygsam början för ungefär hundra år sedan har kremation emellertid blivit allt vanligare. I Märsta pastorat finns det fyra olika gravskick, det vill säga typ av gravplats.

Gravskötsel

En begravningsplats är för många människor en plats för stillhet och eftertanke. Därför är det viktigt att det är fint och välskött där.

Återlämna gravplats

En gravplats kan av gravrättsinnehavaren återlämnas utan kostnad till kyrkogårdsförvaltningen.

Kyrkogården utvidgas

Husby-Ärlinghundra kyrkogård utvidgas mot norr, med början hösten 2023.

Kyrkogården byggs ut

Schaktarbeten på kyrkogården vid Husby-Ärlinghundra kyrka.

Kyrkogårdar förr och nu

Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation har givit ut en skrift som du kan läsa och ladda hem här.