Foto: Gustaf Hellsing

Kyrkan för alla

Du är välkommen till Svenska kyrkan, Märsta pastorat oavsett om du tror eller inte. Vårt fokus ligger på att Gud älskar människan, inte att människan måste älska Gud.

Är du medlem?

Om du är döpt är du medlem om du inte gått ur. Är du född före år 1996 kan du vara medlem utan att vara döpt. Är du osäker – kontakta pastorsexpeditionen.

Bli medlem genom att kontakta pastorsexpeditionen, 08-594 408 40. Är du redan döpt i ett annat kristet samfund kan du bli medlem i Svenska kyrkan efter ett samtal med ansvarig präst i din församling.

Som tillhörig gör du skillnad. Vi vill berätta om allt det goda du är med och stödjer. Genom din kyrkoavgift kan vi i Svenska kyrkan, Märsta pastorat bland annat…

 • Besöka människor på Märstas äldreboende Ymer och Ärlinghem
 • Erbjuda både stora och små att få glädjen att sjunga i kör
 • Fira flera gudstjänster varje vecka
 • Vara en oas mitt i Arlandas buller och brus med vårt kapell
 • Driva ett bibliotek i Rosersberg i samarbete med kommunen
 • Ge dig möjligheten att få döpa ditt barn, bli konfirmerad, vigas eller begravas
 • Stötta barn och vuxna i sorg genom samtal med vår diakonala personal
 • Bevara den kulturskatt som våra sju medeltida kyrkor innebär
 • Skapa mötesplatser för föräldrar och deras småbarn i öppet hus och förskola
 • Samla in pengar till lidande runt om i världen
 • Flera gånger per termin erbjuda högklassig musik i kyrkor och församlingshem
 • Bjuda på soppa för en rimlig peng
 • Arrangera kulturaftnar i Rosersbergs församlingsgård
 • Genom vårt café på lördagskvällar vara en träffplats för ungdomar
 • Svara i telefon på nätterna när någon behöver prata med Jourhavande präst (via 112)

Inte medlem?

Du är alltid välkommen till oss ändå, men vissa saker skiljer mellan medlemmar och icke medlemmar. Läs mer om skillnaderna här.

Begravningsavgift

Även de som inte tillhör Svenska kyrkan betalar via skattsedeln en begravningsvgift som bekostar begravning på kyrkogård eller allmän gravplats. Begravningsavgiften betalar alla som är folkbokförda i Sverige och har en kommunalt beskattningsbar inkomst, oavsett religionstillhörighet. Se faktarutan här intill.