Foto: Gustaf Hellsing

Kyrkan för alla

Du är välkommen till Svenska kyrkan Märsta pastorat oavsett om du tror eller inte. Fokus ligger på att Gud älskar människan, inte att människan måste älska Gud.

Är du medlem?

Om du är döpt är du medlem, om du inte gått ur. Är du född före år 1996 kan du vara medlem utan att vara döpt. Är du osäker – kontakta pastorsexpeditionen.

Bli medlem genom att kontakta pastorsexpeditionen, tel 08-594 408 40. Är du redan döpt i ett annat kristet samfund kan du bli medlem i Svenska kyrkan efter ett samtal med ansvarig präst i din församling.

Som tillhörig gör du skillnad. Vi vill berätta om allt det goda du är med och stödjer. Genom din kyrkoavgift möjliggör du bland annat…

 • Besök hos människor på Märstas äldreboenden Ymer och Ärlinghem
 • Att både små och stora kan få glädjen att sjunga i kör
 • Att flera gudstjänster firas varje vecka
 • Att Svenska kyrkan kan vara oas mitt i Arlandas buller och brus
 • Att ett bibliotek i Rosersberg drivs i samarbete med kommunen
 • Att du ges möjlighet att få döpa ditt barn, bli konfirmerad, vigas eller begravas
 • Att barn och vuxna i sorg kan få stöd genom samtal med diakonal personal
 • Att bevara en kulturskatt i form av sju medeltida kyrkor inom pastoratet
 • Att mötesplatser skapas för föräldrar och deras småbarn på babycafé och öppen förskola
 • Att pengar samlas in till behövande runt om i världen
 • Att flera gånger per termin kunna erbjuda högklassig musik i kyrkor och församlingshem
 • Att soppluncher kan erbjudas till en rimlig peng
 • Att kulturaftnar kan arrangeras i Rosersbergs församlingsgård
 • Att bra träffpunkter för ungdomar skapas
 • Att Jourhavande präst (via 112) svarar i telefon när någon behöver prata på nätterna.

Inte medlem?

Du är alltid välkommen till oss ändå, men vissa saker skiljer mellan medlemmar och icke medlemmar. Läs mer om skillnaderna här.

Begravningsavgift

Även de som inte tillhör Svenska kyrkan betalar via skattsedeln en begravningsvgift som bekostar begravning på kyrkogård eller allmän gravplats. Begravningsavgiften betalar alla som är folkbokförda i Sverige och har en kommunalt beskattningsbar inkomst, oavsett religionstillhörighet. Se faktarutan här intill.