Foto: Johan Nilsson

Husby-Ärlinghundra kyrka

Husby-Ärlinghundra kyrka en av Uppsala stifts fyra östtornskyrkor, det vill säga att tornet står i öster över altaret och koret.

De äldsta delarna av Husby kyrka är från 1150-talet men troligen fanns det en gårdskyrka i trä här före dess. Det ger i alla fall namnet Husby en vink om. Tornet, koret och en tredjedel av långhuset är från den ursprungliga kyrkan, resten har byggts till efter hand.

På 1200-talet förlängdes kyrkan västerut och under 1400-talet byggdes sakristian. Kyrkans tornspira var lång och smärt fram till 1719 då den byttes ut mot den runda, ”knubbiga” spira som nu syns över slätten. Samtidigt som man bytte spira passade man på att korta tornet en aning.

Medeltida skulpturer finns det gott om i kyrkan. Äldst och märkligast är den som föreställer S:t Mikael, triumferande på en drake. Den är daterad från 1200-talet. På södra korväggen, vid dopfunten, hänger en nedtill avsågad bild av Maria,  sörjande vid korset och ovanför dörren till vapenhuset på södra långväggen sitter en skulptur av den sörjande Johannes. Troligen har bilderna varit placerade på var sin sida av triumfkrucifixet i öppningen mellan långhus och kor. De härstammar från 1300-talet och torde vara tillverkade i Sverige.

Vid Husby-Ärlinghundra kyrka ligger Märsta pastorats största kyrkogård, en minneslund samt en askgravlund. Eftersom det är pastoratets främsta begravningsplats har kyrkogården även muslimska kvarter.

Antal sittplatser: 150

Brandskyddsgräns: 250

Vi har av säkerhetsskäl inte möjlighet att hålla våra kyrkor öppna men du kan titta in i kyrkan med hjälp av rörliga panoramabilder.

Kyrkogårdsandakter i Husby-Ärlinghundra kyrka

Välkommen med på kyrkbuss till kyrkogårdsandakter vid Husby-Ärlinghundra kyrka. Först finns tid att besöka kyrkogården och sköta sina gravar. Därefter, ca 14.15, är det en kort andakt i kyrkan. Fika serveras i församlingshemmet. Återresa 16.00.

El från ovan

Installation av solpaneler vid Husby-Ärlinghundra kyrka.