Hantering av personuppgifter

Svenska kyrkan, Märsta pastorat månar om den personliga integriteten.

Som medlem i Svenska Kyrkan behandlar vi vissa av dina personuppgifter för att kunna fullgöra avtalet mellan oss, t ex ta ut avgifter och skicka ut relevant information till dig. De uppgifter som behandlas om dig är namn, personnummer, adress, telefonnummer och ev e-postadress. Uppgifterna raderas ur våra system om du går ur Svenska Kyrkan men kan finnas arkiverade i enlighet med arkivlagen (1990:782).

Om du som medlem får barn kommer ditt barns namn och personnummer att registreras hos oss så att vi kan skicka ut en inbjudan till dop. I ett sådant fall registreras även din egen civilstatus. Tackar du nej till dop raderas dessa uppgifterna efter fyra månader. Uppgifterna behandlas med stöd av 19 kap. 8 § i Kyrkoordningen, vilken stadgar att information om möjligheten till dop ska skickas ut till alla medlemmar vars barn är yngre än sex månader.

Personuppgifter som hämtas in i samband med våra verksamheter

I samband med våra verksamheter kommer vi att be dig lämna ytterligare personuppgifter för att kunna genomföra aktiviteten. De gäller t ex bokning av kyrkliga handlingar eller lokaler, deltagande i konfirmandgrupper eller annan barn- och ungdomsverksamhet, körer och annat.

Vi samlar endast in sådan information som är nödvändig för att verksamheten ska kunna genomföras på ett bra och säkert sätt. Om du slutar i verksamheten raderas alla uppgifter som vi inte behöver spara, t ex enligt arkivlagen, lagar om myndighetsutövning eller bokföringslagen. 

foton

För att kunna dokumentera och berätta om våra verksamheter tar vi ibland bilder. De flesta bilder hamnar i vårt fotoarkiv och blir liggande där. Ibland kan vi använda bilder för att berätta om genomförda aktiviteter och marknadsföra nya.

Du har själklart rätt att vägra vara med på bild. Vi är också noga med att bara använda bilder som är positiva och inte kränkande för individen. 

 

 

svenska kyrkans hantering av personuppgifter

Svenska kyrkan har tillgång till en stor mängd personuppgifter, inte minst genom kyrkobokföringen där alla medlemmar står med. Därför är det extra viktigt att med noggranhet i hanteringen av all denna information.

Läs mer om hur Svenska kyrkan hanterar personuppgifter.