Foto: Unsplash

Handling och bön

Tillfällen att fundera kring vad vår tro kan betyda för vardagens beslut.

Tematräffar i Rosersbergs församlingsgård 

Tillsammans utforskar vi områden i våra liv där vår tro kan lysa igenom vårt sätt att leva. Genom samtal i gruppen identifieras olika frågeställningar som vi sedan vänder och vrider på tillammans. 

Servering av kvällsmacka med te eller kaffe. 

Ingen anmälan. Kom en gång eller alla gånger!

Tid och plats

Församlingsgården Rosersberg, torsdagar kl 19–21.

22/2 kl. 19-20.30 Tema: Att avstå: Är det viktigt att kunna säga nej till sig själv?
14/3 kl. 19-20.30 Tema: Får man någonsin bruka våld?
25/4 kl. 19-20.30 Tema: Att ha makt – och att använda den