Foto: Unsplash

Handling och bön

Tillfällen att fundera kring vad vår tro kan betyda för vardagens beslut.

Tematräffar i Rosersbergs församlingsgård hösten 2023

Tillsammans utforskar vi områden i våra liv där vår tro kan lysa igenom vårt sätt att leva. Genom samtal i gruppen identifieras olika frågeställningar som vi sedan vänder och vrider på tillammans. 

Servering av kvällsmacka med te eller kaffe. 

Ingen anmälan. Kom en gång eller alla gånger!

Tid och plats

Församlingsgården Rosersberg, torsdagar kl 19–21.

14/9 Tema: Skratt och humor, får man skratta åt vad som helst?

12/10 Tema: Att älska saker, är det ok?

16/11 Tema: Att bry sig om det yttre: ”allt sådant jagar hedningarna efter” … eller?

14/12 Tema: Att vara stolt över det man har åstadkommit, är det högmod?