Foto: Magnus Aronson

Gudstjänstliv året om

I Svenska kyrkan Märsta pastorat firas en rad gudstjänster varje vecka. Du hittar information om dem i kalendern på hemsidan, i gratisappen Kyrkguiden, på anslagstavlor och i e-nyhetsbrevet!

Även om Märsta är en liten del av vår jord så är vi som firar gudstjänst en del av ett stort sammanhang, både i världen och i tiden.

Gudstjänsterna har lite olika karaktär. Ibland storslagna med nattvard, ibland familjära och lite kortare med kyrkan full av barn. Ibland är gudstjänsten en möjlighet att få ledigt från vardagens stress och oro i form av en enkel andakt med tända ljus.

Välkommen att fira gudstjänst på ett sätt som passar just dig!

Den traditionella söndagsgudstjänsten är den gudstjänst som mest liknar den gudstjänst som firades i fornkyrkan. Den innehåller psalmer, böner, läsningar ur Bibeln och predikan. Ibland finns där musikinslag som att någon av våra kyrkokörer sjunger. En gudstjänst som utöver dessa delar innehåller nattvard kallas högmässa eller mässa.

När är det gudstjänst? Du hittar information på flera ställen:

  • Kalendern här på pastoratets webbplats (se bl.a. längst ned på denna sidan och på kyrksidorna)
  • Gratisappen Kyrkguiden (laddas ner där mobilappar finns)
  • E-nyhetsbrevet från pastoratet (prenumerera här!)
  • Anslagstavlor och digitala skärmar i kyrkans lokaler
  • Flygblad med månadens gudstjänster (finns att ta i kyrkor och församlingshem)

Har du några frågor? Kontakta 08-594 408 40 eller via e-post till expeditionen.

Läs om söndagen som kommer

Kyrkan har skapat en egen kalender, kyrkoåret. Den handlar bland annat om Jesus liv. Varje söndag och helgdag under kyrkoåret har sitt namn, sitt tema och sina bibeltexter.
Här kan du läsa den kommande söndagens bibeltexter.