Foto: Magnus Aronson

Gudstjänstliv året om

I Svenska kyrkan Märsta pastorat firas en rad gudstjänster varje vecka. Du hittar information om dem i kalendern på hemsidan, i gratisappen Kyrkguiden, på anslagstavlor och i e-nyhetsbrevet!

Även om Märsta är en liten del av vår jord så är vi som firar gudstjänst en del av ett stort sammanhang, både i världen och i tiden.

När är det gudstjänst? Du hittar information på flera ställen:

  • Kalendern här på pastoratets webbplats (se bl.a. längst ned på denna sidan och på kyrksidorna)
  • Gratisappen Kyrkguiden (laddas ner där mobilappar finns)
  • E-nyhetsbrevet från pastoratet (prenumerera här!)
  • Anslagstavlor och digitala skärmar i kyrkans lokaler
  • Flygblad med månadens gudstjänster (finns att ta i kyrkor och församlingshem)

Har du några frågor? Kontakta 08-594 408 40 eller marsta.pastorat@svenskakyrkan.se.

Kyrkogårdsandakter i Husby-Ärlinghundra kyrka

Välkommen med på kyrkbuss till kyrkogårdsandakter vid Husby-Ärlinghundra kyrka. Först finns tid att besöka kyrkogården och sköta sina gravar. Därefter, ca 14.15, är det en kort andakt i kyrkan. Fika serveras i församlingshemmet. Återresa 16.00.

Kyrkan är öppen

Kyrkor öppna på vardagar i Märsta pastorat för enskild andakt och ljuständning.

En person sitter och bläddrar i en psalmbok.

Andakter på äldreboenden

Andakter och gudstjänster på äldreboenden

Suomenkielinen toiminta Valstassa / Verksamhet på finska

Suomenkielinen toiminta Valstassa (Verksamhet på finska i Valsta församling) Knuten on avoin toimintakeskus Valstan kirkon alakerrassa.

Illustration av blommor i olika färger.

Be en bön. Låt hoppet växa.

Påsken är en tid för hopp och nytt liv. Var med och be på bönewebben – och låt hoppet växa.

Läs om söndagen som kommer

Kyrkan har skapat en egen kalender, kyrkoåret. Den handlar bland annat om Jesus liv. Varje söndag och helgdag under kyrkoåret har sitt namn, sitt tema och sina bibeltexter.
Här kan du läsa den kommande söndagens bibeltexter.