Foto: Anneli Eriksson

Grogruppen

Grogruppen är ovanlig kombination mellan integration, arbetsmarknadsstöd och miljöprojekt. Något vi är väldigt stolta över.

Syftet är att skapa en kraftfull metod för samverkan mellan ideella aktörer och olika offentliga aktörer på arbetsmarknaden. Målet är att få långtidsarbetslösa invandrare och långtidssjukskrivna i arbete och därmed väcka deras egen växtkraft.

Vi kallar det grokraft

Genom att låta människor arbeta efter sina egna förutsättningar så tror vi att den som länge varit i utanförskap kan växa och få ett större självförtroende. Vi ser att när människor tror på sin egen kompetens finner de också mening i att vara delaktig. Vi kallar det grokraft, för i vårt projekt växer både grödor och människor.

Integration i praktik

Projektet syftar också till att skapa integration. Personer med invandrarbakgrund ska genom projektet få en naturlig plats i samhället och arbetslivet. I arbetsgruppen pratar vi bara svenska med varandra och de som kan mer svenska hjälper de som kan mindre. Genom att prata svenska varje dag, i vardagliga situationer, växer modet att tala och ta plats.

Närodlat och Härodlat

Grogruppen odlar grönsaker, rotsaker, blommor och bin. Målet är att Svenska kyrkans olika verksamheter ska ha tillgång till säsongens närodlade (härodlade!) grönsaker och blommor. Vi vill värna om miljön och detta är vårt sätt att bidra.

Under säsong kan även privatpersoner handla grönsaker, blommor och honung vid kommunens olika marknader och direkt vid växthuset som ligger väster om Husby-Ärlinghundra kyrkogård.

Projektledare

Sedan 2011 är Dalal Jafaar Al-Memar projektledare för Grogruppen Växtnära kompetens. Hon är verksamhetsledare och med sin agronomutbildning inspirerar hon oss alla genom att ständigt prova nya grödor och sätt att odla.

 

Nyheter från Grogruppen

Amplar hos Grogruppen!

Grogruppen öppnar

Snart öppnar Grogruppen för säsongen 2022!