En vuxen och ett barn lägger pussel tillsammans.
Foto: Magnus Aronson /Ikon

Församlingsinstruktion

Ett övergripande styrdokument.

Församlingsinstruktionen med bilagor är ett övergripande styrdokument för de kommande fyra åren som ligger till grund för verksamhetsplanering, budget, uppföljning och prioriteringsarbete i församlingarna i pastoratet.

Församlingsinstruktion, Märsta pastorat, antagen 2022