Foto: Johan Nilsson

Församlingsgården Rosersberg

En samlingsplats mitt i stationssamhället.

Församlingsgården i Rosersberg byggd 1995 är en del av Norrsunda församling som ingår i Märsta pastorat. Här finns en stor samlingssal och utrymmen för andra verksamheter. Sommartid är trädgården en populär plats att vistas i. I församlingsgården finns även ett bibliotek som drivs i samarbete med Sigtuna kommun. Läs mer om biblioteket här! 

Nyheter kring församlingsgården i Rosersberg

Gudstjänst och höstmarknad

Tacksägelsedagen, söndag 8 oktober, kl 11-15 vid församlingsgården i Rosersberg.

Handling och bön

Tillfällen att fundera kring vad vår tro kan betyda för vardagens beslut.

Kulturafton med Ann Fernholm

Om boken "Fejkmaten – så blir vi vilseledda", tisdag 14 november på biblioteket i Rosersbergs församlingsgård.

Två målarpenslar ligger på en palett med vattenfärger.

After school

Drop-in på torsdagar i Rosersberg för dig som går i åk 4–7!

Kyrkan är öppen

Kyrkor öppna på vardagar i Märsta pastorat för enskild andakt och ljuständning.