Foto: Gunilla Norlin

Fastighetsförvaltning

Kyrkans fastigheter i Märsta pastorat.

Svenska kyrkan är en av landets största fastighetsägare med sina omkring 20 000 byggnader. Av dem är cirka 3400 kyrkor, en stor och viktig del av det Sveriges kulturarv. Ett kulturarv som både ska bevaras, men också användas.

Höga kvalitetskrav ställs på reparationer, vård, underhåll och förändringar.
För vissa renoveringar och underhåll som måste göras utgår kyrkoantikvarisk ersättning. Bidraget ska täcka kulturhistoriskt motiverade merkostnader i samband med vård och skötsel. Ungefär en fjärdedel av kostnaderna för vården av våra gamla kyrkor bekostas av ersättningen. Det statliga stödet räcker alltså inte till för att underhålla kyrkobyggnaderna i sin helhet. Svenska kyrkans medlemmar bidrar genom kyrkoavgiften med den största delen.

Det kyrkliga kulturarvet berättar om historien och om livet, som rymmer glädje och sorg, existentiella, andliga och kulturhistoriska upplevelser. 

Aktuellt om pastoratets fastigheter

Tjärning av tak

Skånela kyrka får taket tjärat från mitten av juli 2023.

statyerna i nischerna på Norrsunda kyrka

Norrsunda kyrkas statyer

Nu finns de ursprungliga statyerna föreställande Tron och Hoppet på plats inne i kyrkan. På utsidan av Sparreska gravkoret finns nytillverkade med samma utseende.

Kyrkor och lokaler i pastoratet

Svenska kyrkan, Märsta pastorat, består av fyra församlingar med sammanlagt nio kyrkor och ett kapell. Alla kyrkor är unika på sitt sätt, oavsett om de är byggda på medeltiden eller i slutet av 1900-talet.

Kyrkogårdsförvaltningen

Kyrkogårdsförvaltningen ansvarar för begravningsverksamheten i Märsta pastorat.

Vit putsad äldre kyrka omgiven av nyutslagna träd.

Ansvarsfull förvaltning

Svenska kyrkan är en av landets största fastighetsägare med sina omkring 20 000 byggnader. Av dem är cirka 3400 kyrkor, en stor och viktig del av det Sveriges kulturarv. Kulturarvet ska både bevaras, men också användas och behöver därför utvecklas. Här kan du läsa om hur Svenska kyrkan arbetar med kyrkobyggnaderna, vårt gemensamma kulturarv.