Foto: Johan Nilsson

Fängelse och förvar

Svenska kyrkan, Märsta pastorat har verksamhet på anstalten Storboda utanför Rosersberg samt på Migrationsverkets förvar i Märsta.

anstalten storboda

Mellan Sveriges Kristna Råd och Kriminalvården finns det ett avtal om ekumeniskt arbete på anstalter. Svenska kyrkan har en representant på plats som tillsammans med Equmeniakyrkans Bengt Ekelund möter interner varje fredag. Det kan vara samtal en och en eller ibland i grupp. Ibland är de planerade, ibland spontana. Varje månad firas det mässa.  Våra representaner möter naturligtvis också personalen och samtalar med dem.

migrationsverkets förvar i märsta

Migrationsverket ansvarar för frågor som rör bland annat uppehållstillstånd, arbetstillstånd, visering, medborgarskap och återvandring. I Migrationsverkets uppdrag ingår att erbjuda asylsökande boende och pengar till mat under tiden de väntar på besked i sitt ärende. Svenska kyrkan, Märsta pastorat har som uppdrag att besöka de förvarstagna på Migrationsverkets förvar i Märsta. Detta för att ge stöd, själavård, samtal, erbjuda gemenskapsskapande verksamheter och i vissa fall även förmedla kontakt med Rådgivningsbyrån i asylfrågor. Hit kan man också komma som volontär och tillsammans i grupp besöka förvaret. 

Sedan april 2020 och tillsvidare sker besök från Svenska kyrkan i första hand per telefon och digitalt.

Kontakt:
Präst: Mikael Pålsson, 08-594 408 61, mikael.palsson@svenskakyrkan.se
Diakon: Lena Väfors, 072-203 69 62, lena.vafors@svenskakyrkans.se
Kyrkoherde: Annika Liljebo Delebeck, 08-594 408 42, annika.liljebo.delebeck@svenskakyrkan.se

 

Jag var...i fängelse...och ni besökte mig.

Matt 25:35-36