Foto: Johan Nilsson

Fängelse och förvar

Svenska kyrkan, Märsta pastorat har verksamhet på Storbodaanstalten utanför Rosersberg samt på Migrationsverkets förvar i Märsta.

storbodanstalten

Mellan Sveriges Kristna Råd och Kriminalvården finns det ett avtal om ekumeniskt arbete på anstalter. Svenska kyrkan har en representant på plats som tillsammans med Equmeniakyrkans Bengt Ekelund möter interner varje fredag. Det kan vara samtal en och en eller ibland i grupp. Ibland är de planerade, ibland spontana. Varje månad firas det mässa.  Våra representaner möter naturligtvis också personalen och samtalar med dem.

förvaret

I industriområdet Brista hålls ca 50 personer inlåsta på obestämd tid i väntan på att bli tvångsutvisade. Det är i Migrationsverkets regi som förvaret sköts. Svenska kyrkan har som uppdrag att besöka dessa människor för att ge stöd, själavård, samtal och i vissa fall även förmedla kontakt med Rådgivningsbyrån i asylfrågor. Hit kan man också komma som volontär och tillsammans i grupp besöka förvaret. Kontakta Annika Liljebo Delebeck, 08-59440842 eller e-post, eller Jan Fellenius, 072-2036962 eller e-post, vid intresse eller fler frågor. 

 

Jag var...i fängelse...och ni besökte mig.

Matt 25:35-36