Foto: Shutterstock

Betala med Swish eller postgiro

Vill du swisha kollekten eller betala för lägret? Här hittar du våra betalvägar.

Swish

Idag är det allt fler som inte bär med sig kontanter. Du kan i våra kyrkor och församlingshem använda dig av Swish för att ge kollekt eller betala något. 

Kollekter swishas till

123 421 10 58  Märsta kyrka kollekt

123 005 40 23  Husby-Ärlinghundra kyrka kollekt 

123 653 53 30  Odensala kyrka kollekt

123 694 17 10  Valsta kyrka kollekt

Swisha kollekten eller lunchpengarna

123 287 60 92  Norrsunda kyrka kollekt

123 691 57 14  Rosersbergs församlingsgård kollekt

123 427 26 96  Skånela kyrka kollekt

123 019 08 76  Skepptuna kyrka kollekt

123 226 79 79  Vidbo kyrka kollekt

123 389 90 85  Lunda kyrka kollekt

Swishnummer för övriga betalningar

Om du t.ex. vill betala för sopplunchen eller fairtradevarorna.
Obs viktigt! Skriv i meddelandefältet vad det gäller.

123 079 56 17  Märsta församlingshem

123 007 83 86  Valsta församlingshem

123 259 14 69  Rosersbergs Församlingsgård

123 269 66 98  Skepptuna församling

123 000 76 25  Arlanda kapell

123 353 71 98 ACT Märsta pastorat 

Postgiro

Du kan också betala via Postgiro. Kom då ihåg att ange ditt namn (avsändare) och vad betalningen gäller samt om det avser någon särskild församling eller kyrka.

Pg 430-4762