En man knäpper sina händer över bilratten.
Foto: Alex&Martin/IKON

Diakoni, samtal och stöd

Diakoni kan beskrivas som den kristna tron uttryckt i praktisk handling. Det är kyrkans sociala uppdrag att genom delaktighet, respekt och ömsesidig solidaritet möta människor i utsatta livssituationer.

I vårt samhälle finns det många människor som har det svårt. En del saknar inkomst och bostad, andra är ensamma och utan socialt nätverk. Många äldre isolerar sig när de förlorar sin livskamrat och det är inte ovanligt att barnfamiljer lever precis på marginalerna. 

Märsta pastorat arbetar brett med att göra evangeliet levande genom att visa på Guds kärlek i allt vi gör. Genom att se människor och deras behov kan vi tillsammans försöka göra deras liv mer helt. 

 

Allt vad ni vill att människorna skall göra mot er, det skall ni också göra för dem. Det är vad lagen och profeterna säger.

Jesus i Matt 7:12
Lena Väfors

Lena Väfors

Svenska kyrkan, Märsta pastorat

Diakon

Mer om Lena Väfors

Lena Väfors, Diakon i Märsta pastorat nås säkrast på 072-203 69 62 under telefontiden på tisdagar kl 10-12, då du kan boka in en tid för ett stödsamtal och för att ansöka om ett medlemskap i Maträtten m.m.