Foto: Johan Nilsson

Ceremonilokalen

Neutral lokal för begravningar.

Ceremonilokalen har plats för cirka 50 sittande. Lokalen finns i anslutning till församlingshemmet som kan bokas för samling.

Lokalen invigdes våren 2015.

På en vägg hänger bildväven ”Oändlighet”, komponerad och utförd av textilkonstnären Ulla Grevér. Teknik: Tuskaftväv i bomull. Verket förvärvades till Husby-Ärlinghundra församlingshem 2010.

Ceremonilokalen fick Sigtuna kommuns stadsbyggnadspris 2014 med motiveringen: "Funktionen för ceremonilokalen förstärks i formen från en snäcka. Den snäckformade byggnaden ansluter – utan att vara en pastisch till intilliggande bebyggelse."

Arkitekter: Helena och Magnus Tallius-Myhrman.