Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kontakt

Svenska kyrkan, Märsta pastorat Besöksadress: Bragegatan 3, 19553 Märsta Postadress: Box 3007, 19503 MÄRSTA Telefon:+46(8)59440840 E-post till Svenska kyrkan, Märsta pastorat

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Återlämna gravplats

En gravplats kan av gravrättsinnehavaren återlämnas utan kostnad till kyrkogårdsförvaltningen.

En gravplats kan utan kostnad återlämnas till kyrkogårdsförvaltningen. Det är bara gravrättsinnehavaren som får återlämna en gravplats. En blankett "Ansökan att återlämna gravrätt" ska då skrivas under. På blanketten ska anges om eventuell gravanordning (gravsten, kors eller dylikt) ska lämnas till oss utan ersättning eller om gravrättsinnehavaren själv ska ta hand om den.
Den som vill ta hand om gravanordningen själv måste intyga att man förfar med gravanordningen på ett värdigt sätt, i överensstämmelse med begravningslagen.

Vad händer sedan?

När en grav har återlämnats gör vi alltid en bedömning om gravanordningen är av s.k. kulturhistoriskt intresse. Om så är fallet får den stå kvar på sin ursprungliga plats.

Om bedömning görs att den inte är det så tas gravstenen bort. Så småningom kommer gravplatsen att upplåtas igen men då endast för urnor. Det beror på att man inte vill störa gravfriden i den ursprungliga graven.