Män och kvinnor sitter på stolar i en halvcirkel med notpapper i händerna.
Foto: Carola Boqvist

Vuxenkörer

Välkommen att vara med!

Fyrstämmig kör som kräver viss körvana.

Torsdagar kl. 19.15-21.00
Marieholmskyrkan
Ledare: Johanna Kämpe Sandström
Tel. 0501-39 05 27  
E-post: johanna.sandstrom@svenskakyrkan.se

Damkör med låg tröskel.

Tisdagar kl. 18.30-19.45
Marieholmskyrkan
Ledare:  Eva Lindholm
Tel. 0501-39 05 25
E-post: eva.lindholm@svenskakyrkan.se

För dig med eller utan körvana. 

Onsdagar kl. 18.30-19.45
Marieholmskyrkan
Ledare: Annika Pålsson
Tel. 0501-39 05 26  
E-post: annika.palsson@svenskakyrkan.se

Kyrkokör för alla.

Onsdagar kl. 16.00-17.30
Obs! Församlingshemmet på Nygatan 23
Ledare: Eva Lindholm
Tel.  0501-39 05 25   
E-post: eva.lindholm@svenskakyrkan.se