Fasadbelysning mot en faluröd vägg på ett gammalt timmerhus.
Foto: Carola Boqvist

Vill du samtala med någon?

Mariestads församling erbjuder samtal utifrån olika behov och situationer i livet.

SPERO är en del av Svenska kyrkan Mariestad och välkomnar alla från 16 år, 
oavsett tro, kyrko- och religionstillhörighet. 

Samtal

Vill du ha någon att prata med om din situation i livet?
Vi erbjuder stödsamtal, krissamtal, själavårdssamtal och existentiella samtal. 
Vi för inte journal och samtalen är avgiftsfria.

Hör av dig till någon av oss om du behöver och vill samtala

 • Willem-Jan Fens, kyrkoherde, tel. 0501 - 39 05 01
 • Erika Ogenholt, präst, tel. 0501 - 39 05 02
 • Luka Vestergaard, präst, tel. 0501 - 39 05 03
 • Olle Ohlsson, präst, tel. 0501 - 39 05 04
 • Jenny Anshelm, präst, tel. 0501 - 39 05 05
 • Lars Tivemo, präst, tel. 0501 - 39 05 06
 • Carina Björklund, diakon, tel. 0501 - 39 05 07
 • Solveig Bäckman, diakon, tel. 0501 - 39 05 08
 • Malle Ambros, leg. psykoterapeut, tel. 0501 - 39 05 70
  (tisdagar-onsdagar kl. 11.00-12.00)
 • Det går också att maila: mariestads.forsamling@svenskakyrkan.se

Klicka på knappen om du behöver lämna sidan snabbt. Då hamnar du på Google istället.

Läs mer om lämna-knappen.