Gravsten som nästan helt är gömd i grönskan.
Foto: Lars Lundberg

Vi söker gravrättsinnehavare

Vi har funnit gravar där inte aktuell gravrättsinnehavare finns noterad.

Gravar utan aktuell gravrättsinnehavare

Vi har funnit gravar där aktuell gravrättsinnehavare inte finns noterad. 

Församlingen har satt upp gröna skyltar på vissa gravplatser med uppmaningen ”Kontakta kyrkogårdsförvaltningens expedition” i enlighet med de administrativa rutiner som finns för att leta rätt på gravrättsinnehavare.

Med hänvisning till begravningslagen vill vi att släktingar eller närstående till nedanstående gravar tar kontakt med kyrkogårdsförvaltningen för att vi skall kunna uppdatera gravrättsinnehavet.

Inom ett år efter 1 december 2023 behöver vi veta om det finns någon anhörig som kan tänka sig att bli gravrättsinnehavare. Om inte någon anmäler sig, kan gravplatsen komma att betraktas som återlämnad till huvudmannen. Det kan medföra att gravanordningen tas bort.

Siffror och text i kolumnerna anger kvarter, gravens nummer samt de som är gravsatta. 

De gravplatser som det berörs är:

Leksbergs kyrkogård           
Kvarter  Gravnr.  Gravsatt
LM         140        Nilsson
LM         170        Carlqvist
NO         007        Denisov

Södra begravningsplatsen
Kvarter  Gravnr.  Gravsatt   
G            048       Johansson

Östra begravningsplatsen
Kvarter  Gravnr.  Gravsatt   
BC         168        Eklind
KL          179        Johansson, Pettersson
RS          013        Hussain
ST          039        Pettersson
X            132        Handfast
Z            009        Niklasson
Z            058        Larsson
Ö           199        Svensson

Kyrkogårdsförvaltningens expedition

Foto: Bertil Johnson
Expeditionen

Välkommen vardagar kl. 09.30-13.00 och efter överenskommelse.
Kontaktperson: Ida Glad

Tel: 0501-39 05 50
Mail: mariestads.kgf@svenskakyrkan.se
Besöksadress: Muggebovägen 39, 542 33 Mariestad
Postadress: Box 2, 542 21 Mariestad

-----------------------------------------

Mariestads krematorium och Skogskapellet

Vaktmästare Stefan Hallén: Tel. 0501-39 05 61