En person med målade naglar följer med sitt pekfinger melodin i en uppslagen psalmbok.
Foto: Kristin Lidell /Ikon

Vad är en gudstjänst?

Här får du lite mer utförlig information om vad en gudstjänst är.

Vad är en gudstjänst? ”I gudstjänsten möts vi” är det enkla svaret. Det är ett möte där den enskilde, den lokala församlingen, den världsvida kyrkan, skapelsen och Gud kommer samman. I böner, sånger, predikan och annan liturgi finner vi former för att gestalta allt detta. Men det är också mer än gestaltning - i bönen, det predikade ordet och nattvarden kommer Gud oss till mötes med tröst, ny kraft, tro och hopp.

Svenska kyrkans gudstjänster är visserligen unika för varje tillfälle och plats, men de firas efter en gemensam ordning i hela landet. Denna gemensamma ordning anknyter också mycket till hur andra traditioner firar. Vi kan därför känna igen mycket av det som sker om vi går till gudstjänst i Neapel, Moskva eller Rio de Janeiro, även om såväl vissa bruk som språket är oss främmande.