En flaggstång med finska flaggan mot en blå och molnig himmel.
Foto: Stefan Leonardsson /Ikon

Suomenkielinen toiminta

Finska flaggan vajar.

Ruotsinsuomalainen toiminta Mariestadin seurakunnassa

Svensk-finsk verksamhet i Mariestads församling

Ajankohtaista tietoa

Ajankohtaista tietoa - Ruotsin kirkon suomenkielinen seurakuntatyö Mariestadin seurakunnassa / Aktuellt om Svenska kyrkans finskspråkiga församlingsverksamhet i Mariestad