Sex gravstenar i rad på Östra begravningsplatsen i Mariestad.
Foto: Carola Boqvist

Söktjänsten "SvenskaGravar"

Möjlighet att kostnadsfritt söka information om gravar och gravsatta.

SvenskaGravar är en specialiserad söktjänst för nationell sökning av gravsatta. Tjänsten ger allmänhet och andra intressenter kostnadsfri tillgång till att söka information om gravar och gravsatta på ett stort antal kyrkogårdar runt om i landet.

Klickar här för att komma till hemsidan för SvenskaGravar.