Sinnesromässa

Välkommen till Mariestads vackra domkyrka på sinnesromässa.

”Gud, ge mig sinnesro att acceptera det jag inte kan förändra, mod att förändra det jag kan, och förstånd att inse skillnaden.”
Amen

Välkommen till Mariestads vackra domkyrka på sinnesromässa under tre
tillfällen i höst och vinter 2020.

Datum:
15 oktober
12 november
10 december

Tid:
Mässan börjar kl. 18:00