Foto: Pixabay

Sinnesromässa

I Domkyrkan

”Gud, ge mig sinnesro att acceptera det jag inte kan förändra, mod att förändra det jag kan, och förstånd att inse skillnaden.”
Amen

------------------------------------------------------------

Välkommen på Sinnesromässa på söndagar under hösten 2022.
Präst: Luka Vestergaard

Tid:
Gudstjänsten börjar kl. 18:00. Fika och mingel från kl. 17.00

Plats:
Domkyrkan

Datum:
9 oktober
6 november
4 december