Någon sitter och antecknar i ett block.
Foto: Gustaf Hellsing /Ikon

Protokoll