Foto: Pixabay

Pilgrimsvandringar

Måndagsvandringar från Domkyrkan & vandringar i höst

Söndagen den 18/10 kl 11 samlas vi vid Domkyrkan. Vandringen är ca 8 km. Medtag eget fika.

Måndagar kl 10-11.30. Vi samlas vid Domkyrkan för en kort vandring i lugn takt. För alla åldrar; barn, föräldrar och pensionärer.
Vandringen avslutas med gemensamt kaffe i prästgårdsträdgården för de som vill.

Vi vandrar med pilgrimens ledord:
Frihet, enkelhet, tystnad, delande, bekymmerslöshet, andlighet och långsamhet.

Kontakt:
Eddy Normark, 0501-390532
eddy.normark@svenskakyrkan.se

Camilla J Ivarsson, 0501-39 05 07
e-post: camilla.ivarsson@svenskakyrkan.se