Foto: Johannes Frandsen/Ikon

Pilgrimsvandringar

Från Domkyrkan: Måndagsvandringar · Lunchvandringar på torsdagar · Islossningsvandring.

Måndagar kl 10-11.30
Vi samlas vid Domkyrkan för en kort vandring i lugn takt. För alla åldrar; barn med föräldrar och äldre. Vi vandrar med avstånd och delar vid behov upp oss så att vi är max 8personer/grupp.

Lunchvandringar på torsdagar kl. 12.30-13.30
Vi samlas utanför Domkyrkan för en kortare vandring i lugn takt. För alla åldrar; barn med föräldrar, äldre och kanske den som har lunchrast?
Vi vandrar med avstånd och delar vid behov upp oss så att vi är max 8 personer/grupp.

Islossningsvandring torsdagen den 21 mars
Gudstjänst i Domkyrkan kl. 11. Vi samlas utanför Domkyrkan efter gudstjänsten, ca kl. 12.15, och vandrar ungefär 8 km. Medtag egen matsäck.

-----------------------------------------------------------------

Vi vandrar med pilgrimens ledord:
Frihet, enkelhet, tystnad, delande, bekymmerslöshet, andlighet och långsamhet.

Kontakta oss gärna vid frågor:
Eddy Normark, diakoniassistent, tel. 0501- 39 05 32
eddy.normark@svenskakyrkan.se

Jenny Anshelm, präst, tel. 0501-39 05 05
jenny.anshelm@svenskakyrkan.se

Camilla J. Ivarsson, diakon, tel. 0501-39 05 07
camilla.ivarsson@svenskakyrkan.se