CD i Skara stift

Tammo, Carlshamre, Börjesson

”Närproducerad” kyrkomusik
från Mariestad och Skara.

Musik som berör!

Pingstkantat av Jan Tammo

Sånger a cappella av Reibjörn Carlshamre

Missa brevis av Anders Börjesson

Inspelad i Mariestads domkyrka 17-18 november 2017 med vokalgruppen Cantabona och instrumentalister.

Inspelningstekniker: Erik Sikkema.

Finns inte CD:n vid bokbordet i din kyrka så kan beställning göras direkt till:
mariestads.forsamling@svenskakyrkan.se eller ring 0501-390500.

Pris: 120:-/CD plus porto och emballage à 30 kr (Totalt 150:-)

Alla intäkter från CD:n går oavkortat till Svenska kyrkans internationella arbete (välgörenhet).