Upphängda pappershjärtan gjorda av notblad i olika färger.
Foto: Pixabay

Musik, körer och konserter

I Mariestads församling har vi ett levande musikliv! Varmt välkommen att delta.

I Mariestads församling finns rum för hela människan!

Vi tror att allt som vi kan uppfatta och uppleva med våra sinnen och våra kroppar hjälper oss att öva tro, tillit, medkänsla och kärlek.

Vi har ett levande musikliv med fyra heltidsanställda musiker.

Våra gudstjänster har ofta musikinslag av hög kvalité och som församlingsmedlem kan du själv vara med och musicera.

Konsertverksamheten

Kontaktperson för konsertverksamheten i vår församling är Anders Börjesson
Mail: anders.borjesson@svenskakyrkan.se

Upphängda pappershjärtan gjorda av notblad i olika färger.

Konserter och musikevenemang

Välkommen att komma och lyssna!

Mariestad Goselkör under ett framträdande i Marieholmskyrkan.

Körer i församlingen

Här finns körer som passar alla!

Domkyrkans klockspel

Varje dag kl. 9, 12, 15 och 18 spelar Domkyrkans klockspel en psalm inspelad av organist Anders Börjesson. Psalmerna byts ut under kyrkoåret.

Ett barn klinkar på tangenterna till en orgel.

Musikundervisning

Orgel · Sång

Playknappen på en mörk display.

CD i Skara stift

Tammo, Carlshamre, Börjesson

Kalender för musikhändelser.