Grönt gräs i solnedgång.
Foto: Gustav Hellsing

Miljödiplomering

Mariestads församling är miljödiplomerad.

Nu är Mariestads församling miljödiplomerad! 

Läs också gärna vår vision och policy för en hållbar utveckling.

Välkommen på mässan under Kultur- och skördefesten, den 29 september kl. 11.00 i Mariestads domkyrka. Då kommer miljödiplomeringen att uppmärksammas och även Skapelsetid, som är en tid för bön och handling för skapelsen som firas av kyrkor över hela världen.

Mer info om miljödiplomeringen kommer i nästa Församlingsblad i november 2024.

Här är några exempel på åtgärder som gjorts för att nå våra hållbarhetsmål:

 • Vi har införskaffat bruna tunnor till matavfallet i prästgården och hos Kyrkogårdsförvaltningen. Brun tunna till matavfall finns också i Marieholmskyrkan.
 • Så långt det går handlas ekologiska och närproducerade livsmedel. Städprodukter inhandlas hos Rapsodine. Vi väljer så miljövänliga pappershanddukar, pappersmuggar (de som är nödvändiga) och servetter som möjligt.
 • När det bjuds på mat, erbjuder församlingen som grundprincip vegetariskt i första hand; ASC-märkta, MSC-märkta eller kravmärkta fiskrätter i andra hand. Svenskt kött som är naturbeteskött, kravmärkt eller vilt är också ett alternativ.
 • Mat som blir över fryses in och kan ges bort.
 • Solpaneler är installerade på Marieholmskyrkan (sedan tidigare har vi också solceller på ett tak på Östra begravningsplatsen). Arbete med fler solpaneler på tak och andra platser fortgår.
 • Varje år avsätts minst 500 000 kr i budgeten till inköp av fler solpaneler, tills målet att ha energineutrala byggnader (det vill säga byggnader som sammantaget ger lika mycket energi som de förbrukar) är uppnått.
 • Byte av utomhusbelysningssystem till LED samt stramare styrning och riktning av utomhusbelysning är genomfört. Det har sparats betydande mängder el vid byte av fasadbelysning av Domkyrkan, där vi har gått från halogenlampor till LED (en besparing på ca 90%).
 • Byte av halogenbelysning till LED i Domkyrkan är genomfört. Marieholmkyrkans belysning planeras bytas till LED under 2025.
 • Kyrkstugan har fått helt ny cellulosa-isolering, vilket sparar energi.
 • Smart styrning av värme- och ventilationssystem kopplat till lokalbokningssystemet har installerats.
 • Medvetet arbete med sänkning av temperaturer så långt det är möjligt (med tanke på inventarier och byggnadernas speciella karaktär) i till exempel Fågelö kapell.
 • Verksamhetsberättelsen för församlingen innehåller numera en miljöanalys.
 • Vi har en resepolicy.
 • De nya kormattorna i Torsö kyrka är gjorda av återbrukat material, ett lokalt hantverk av vår kyrkvärd Kerstin Hjelmare. 
  Se bilder och läs mer här: https://bruksslojd.se/?p=1117
 • I samarbete med bland annat Naturskyddsföreningen i Kraftsamlingsnätverket ordnar vi en ”Fix- och bytardag”, med leksaksbyte, cykelfix och klädfix.
 • Cyklar med hjälm finns att låna i Marieholmskyrkan för anställda, till exempel för att transportera sig mellan Marieholm och församlingshemmet i stan. 
 • Perennplanteringar vid gravplanteringar ökar för varje år. Alla annueller odlas på nära håll, i Kinne-Vedum, där de har ett bra miljötänk.
 • På några områden har vi låtit gräset bli högre och släppt fram blommor i gräset. På andra områden har vi helt slutat klippa gräset. Löv har sparats under häckarna.
 • Vi har satt upp fågelholkar och insektshotell.
 • Arbetet med att fasa ut de små maskiner vi har i dag är påbörjat. Några maskiner är bytta och fler byts ut löpande.
 • Arbetet med att fasa ut fossilbränslen på de större maskiner vi har i dag är påbörjat. Dieseln är utbytt mot HVO och vi använder Aspen alkylatbensin till både 2- och 4-taktsmaskiner. Vi har i dag elbilar, elscootrar och lånecyklar att tillgå.
 • Mulching genomförs i dag vid ca 80% av all gräsklippning.
 • Allt trädgårdsavfall skickas till kompostering på Bångahagen. Alla kemikalier och annat farligt avfall skickas via XR miljöhantering.
 • Under Bönsöndagen har vi temat ”Bön för skapelsen” återkommande varje år.
 • I höst kommer vi börja vara en del av Skapelsetid. Skapelsetid infaller 1 september–4 oktobervarje år och är en tid för bön och handling för skapelsen som firas av kyrkor över hela världen. Vi kommer uppmärksamma Skapelsetid genom mässan under Kultur- och skördefesten samt bjuda in våra ekumeniska vänner att samverka kring den.
 • Vi byter inte ut fungerande gudstjänstagendor, och återanvänder fungerande som passar till kyrkoåret.
 • Vid kyrkkaffet efter mässan i Domkyrkan, används muggar i miljövänligt material som kan diskas i maskin. Ideella bakar till kyrkkaffet.
 • När det gäller altardekorationer, har Blomstergruppen ersatt en oasis som har mikroplaster och påverkar hela det biologiska sammanhanget, med en stenkrossoasis som inte har samma påverkan.
 • Vi har fördjupat samverkan mellan pilgrim och klimat, genom två vandringar som återkommer: ”Pilgrim’s Walk for Future”, där vi samarbetar med andra aktörer, och en vandring på Klimatstigen. De ekologiska nyckelorden finns också med i verksamheten. 

Vill du veta mer?