Åtta vinröda värmeljus står i en grupp och brinner.
Foto: Pixabay

Meditation

Att sitta sig till stillhet.

Välkommen till en stunds stillhet - en möjlighet
att stanna upp och bara vara tillsammans med andra.

Kom och var med!

Meditation i församlingshemmet hösten 2024.

Dag: Varje måndag
Tid:
09.00
Plats: Församlingshemmet, Nygatan 23 i Mariestad

Introduktion:
För nya deltagare är det introduktion följande tid och datum:

  • 26 augusti och 28 oktober kl. 08.30-09.45
  • Möjlighet finns också att boka en kortare introduktion vid ett annat tillfälle. 

Terminens start och slut:

  • 2 september-25 november
  • Inställt 21 oktober

Meditation i Mariestads domkyrka hösten 2024.

Dag: Varannan tisdag (ojämna veckor)
Tid: 18.00
Plats: Mariestads domkyrka

Introduktion:
För nya deltagare är det introduktion följande tid och datum:

  • 27 augusti kl. 17.30-18.45
  • 22 oktober kl. 17.00 (inför meditationen som börjar kl. 18.00)
  • Möjlighet finns också att boka en kortare introduktion vid ett annat tillfälle.

Terminens start och slut:
10 september-19 november

Hör gärna av dig om du har frågor:

Jenny Anshelm, präst, 0501 - 39 05 05
jenny.anshelm@svenskakyrkan.se

Solveig Bäckman, diakon, tel 0501-39 05 08
solveig.backman@svenskakyrkan.se

Förutom en stunds stillhet, en möjlighet att stanna upp och bara vara tillsammans med andra, kan meditationen ”Att sitta sig till stillhet” också användas som en tyst bön, en möjlighet att vara närvarande i den stora närvaron, att bara få vara i tystnad inför Gud.

Kristen tradition och meditation
Genom att uppmärksamma andningen får vi hjälp att vara närvarande i nuet den stund vi sitter. Liksom andningen är Gud här och nu. I Apostlagärningarna (Apg 17:27-28) står det att Gud inte är långt borta från någon enda av oss, ”Ty i honom är det vi lever, rör oss och är till”. Eftersom meditationen är en hjälp att vara här och nu kan den också vara ett stöd i relationen och kontakten med Gud.

Det finns en lång kristen tradition att söka sig till stillhet. I Nya Testamentet kan man läsa om hur Jesus gång på gång drar sig undan för att vara ifred och be, till exempel i Matt 14:23 och Luk 6:12. I Mark 6:31 bjuder Jesus med sina lärjungar. Han säger: "Följ med mig bort till en öde trakt, så att vi får vara ensamma och ni kan vila er lite."

I berättelsen om profeten Elia i Första Kungaboken (1 Kung 19:11-13) befinner Elia sig i en grotta som hör till berget Horeb, när Gud uppmanar honom: ”Gå ut och ställ dig på berget inför Herren. Herren skall gå fram där.” Sedan kom en stark storm, men Gud var inte i stormen, står det. Efter stormen kom ett jordskalv, men Gud var inte heller i skalvet enligt berättelsen. Efter jordskalvet kom eld, men inte heller i elden gick Gud fram. Efter elden kom ett stilla sus. Då gömde Elia ansiktet i manteln, gick ut från grottan och ställde sig vid ingången. Han hörde då Guds röst som sa: ”Varför är du här, Elia?” Gud visade sig alltså i det stilla suset.

Hälsa och meditation
Meditation har en positiv påverkan på vår hälsa – fysiskt, psykiskt, existentiellt och socialt. Bland annat sänker den våra stressnivåer, förbättrar sömnen, har en positiv inverkan på blodtrycket och sänker pulsen under tiden som man mediterar. Den kan öka vår kreativa förmåga och stimulera vår problemlösningsförmåga. Genom att meditationen stödjer oss i att vara mer närvarande, ökar möjligheten att vara närvarande i mötet med andra, vilket också kan stärka våra relationer.

Hållbarhet och meditation
Begreppet ”hållbar utveckling”, eller ”hållbarhet” som uttrycket kan förkortas till, är ett försök att sätta ord på att allt hänger ihop. Många saker tillsammans blir en hållbar utveckling. Förutom en ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet, finns också en andlig hållbarhet. Det är en inre hållbarhet som behöver byggas upp. En form av inre samling behövs för att kunna se det som vi annars inte ser.

Den inre hållbarheten behöver vi värna för att ha kraft att ta oss an de utmaningar vi som mänsklighet står inför i dag och för att ha ett verkligt hopp att förmedla om att det omöjliga kan vara möjligt med Guds hjälp.

Meditationen kan bidra till att stärka den inre hållbarheten. Den kan också vara en motkraft mot antagandet att vi är separerade från den övriga skapelsen. Meditationen kan hjälpa oss att se på oss själva som en del av en levande helhet.

Vi har litteratur om meditation!

Närbild på en bokhylla fylld med böcker.

Meditationshyllan i Kyrkshopen

Här kan du köpa litteratur om meditation.