Foto: Pitsch, Pixabay

Meditation i Domkyrkan

Start tisdagen den 7 september kl. 18.00

Välkommen till en stunds stillhet - en möjlighet
att stanna upp och bara vara tillsammans med andra.

Tisdagar kl. 18.00 med start den 7/9 i Domkyrkan.
Sista gången för terminen blir tisdagen den 30/11.

Introduktion för nya deltagare kl. 17.30 vid varje tillfälle.
Medtag egen filt.

Är du nyfiken och vill förbereda dig redan nu så kan du titta på filmen och läsa om introduktionstexten här nedan:
Introduktion för nya deltagare via YouTube finns här.

Skriftlig introduktion för nya deltagare finns här.

Meditationen "Att sitta sig till stillhet" kan användas som en tyst bön, en möjlighet att vara närvarande i den stora närvaron, att bara få vara i tystnad framför Guds ansikte. Det är en möjlighet till en stunds tyst gemenskap med andra.

I Nya Testamentet kan man läsa om hur Jesus gång på gång drar sig undan för att vara ifred och be, t.ex. i Matt 14:23 och Luk 6:12. I Mark 6:31 bjuder Jesus med sina lärjungar. Han säger: "Följ med mig bort till en öde trakt, så att vi får vara ensamma och ni kan vila er lite."

Kontakta oss gärna vid frågor:
Camilla J Ivarsson, diakon, tel. 0501-39 05 07
camilla.ivarsson@svenskakyrkan.se

Jenny Anshelm, präst, tel. 0501-39 05 05
jenny.anshelm@svenskakyrkan.se