Hög, svart gravsten med guldtext. Gravstenen omgärdas av svart smidesstaket.
Foto: Kyrkogårdsförvaltningen

Mary Kihlbom

15 november 1883-21 oktober 1961

Grav SBI 032

Mary Columbia Emma Frèdrique Aurora Kihlbom

15 november 1883-21 oktober 1961

Mary Kihlbom utbildade sig till lärarinna i Skara där hon tog examen 1905 och fick 1907 en lärarinnetjänst i Ystad. 1908 flyttade hon till Malmö där hon tjänstgjorde fram till sin pensionering 1944. Då flyttade hon hem till Mariestad och det Kihlbomska hemmet, tomt nr. 48 vid Gamla torget.

Under sin uppväxt fick hon av sin far höra många berättelser om det gamla Mariestad och det fångade hennes intresse. Trots att hon hade sitt yrkesliv i Malmö så tappade hon aldrig kontakten med hemorten. Efter sin hemkomst ägnade hon all sin energi åt Mariestad, dess invånare och stadens historia. 

Hon samlade på berättelser och fotografier och med stöd av dessa skrev hon tidningsartiklar, böcker och höll föredrag. Samlingarna av fotografier finns idag på stadsbiblioteket och är en hörnsten i Mariestads bildarkiv.

Hon vakade över det gamla Mariestad, var en flitig debattör i tidningarna och var också sekreterare i Mariestads hembygdsförening. Hon hade några kommunala uppdrag i linje med sina intressen. Hon var ledamot av namnberedningskommitén 1946-1958 och gatunamnskommité 1959-1961. 

Mary var också mycket intresserad av språk och det var under en resa i Europa som hon avled i Tours, Frankrike.

Nedan följer några citat hämtade ur minnesord från TSL (Tidning för Skaraborgs län) den 25 oktober 1961:

”Hon älskade sin stad, hon växte helt samman med den.”
”Hennes namn är på ett oupplösligt sätt knutet till stadens historia.”

I graven ligger:

  • Mary Kihlbom
  • Hennes bror Johan Erik Ason Kihlbom.
  • Hennes föräldrar Johan Niklas Kihlbom, hamnkapten och Matilda Maria Kihlbom (född Forsman).
Ett svartvitt fota av en kvinna iklädd kappa, basker och rödrävsboa tittar ut genom en träport
Mary Kihlbom.