Två målarpenslar ligger på en palett med vattenfärger.
Foto: Anoo

Måla-må-bra

För ungdomar 12-16 år med NPF- diagnos eller annan stressrelaterad ohälsa.

Välkommen till skapande verksamhet!

Målning och teckning i en liten grupp och i en trygg atmosfär med andra barn i liknande situation. Lusten och glädjen att uttrycka sig i bild och form ger grunden till fruktbar utveckling. Tillsammans med ledaren upptäcker vi dina individuella styrkor och resurser. Dina behov styr vad du vill måla.

Inga förkunskaper krävs och aktiviteten är kostnadsfri.
Anmälan sker löpande.
Åldersspann: 12-16 år.

Plats: Prästgårdsgatan 10 i Kyrkstugan inne i  prästgårdsträdgården i Mariestad
Ledaren: Anne Hultin, Konstterapeut, tel. 0501 - 39 05 71. Telefontid: Tisd.-torsd. 08.00-09.30

Anmälan:

Ange namn och ålder på barnet samt kontaktinformation till vårdnadshavaren. Maila anmälan till: mariestads.forsamling@svenskakyrkan.se

Verksamheten är ett samarbete mellan Mariestads församling och Grevillis fond.