Livsstegen

12 steg för oss som vill hitta en ny väg.

Livsstegen

Livsstegen är för alla, vare sig du är troende eller inte. Det är en självhjälpsgrupp där vi delar våra erfarenheter av livet, lyssnar och reflekterar. Vi möts på lika villkor där alla lyssnar utan att kommentera och allt stannar i rummet.

Det förunderliga är att när en grupp människor möts i ärliga samtal om sina problem och alla på något sätt vågar närma sig dem, ökar tilliten till oss själva, till våra medmänniskor och till en god kärleksfull högre kraft.

Om du tycker att Livsstegen verkar intressant så finns boken att köpa i Kyrkshopen längst bak i Domkyrkan.

Kontakt
Vill du veta mer?
Kontakta Ingela Johansson
ingela.k.johansson@svenskakyrkan.se
0501-39 05 33