Livsstegen

12 steg för oss som vill hitta vår väg i livet.

Trots att de flesta i vårt land har det materiellt mycket bra ökar den psykiska ohälsan. Många brottas med en känsla av meningslöshet. Något har kommit mellan oss och livet, något som hindrar oss från att leva det liv vi vill leva. Livsstegen är en vandring i vårt eget inre, ett självhjälpsprogram som hjälper oss att, med stöd av andra, växa och komma vidare i livet.

De 12 stegen formulerades redan på 1930-talet av Anonyma alkoholister. Stegen har sin utgångspunkt i ignatiansk andlighet, en visdom som under lång tid praktiserats i kloster. De tolv stegen har influerat flera moderna terapiformer, som bland annat KBT.

Livsstegen är prästen och författaren Olle Carlssons egen tolkning och översättning av stegen.  Han har beskrivit sin metod i boken ”Livsstegen – 12 steg till inre hälsa”. Arbetet i självhjälpsgrupperna utgår ifrån boken.

Livsstegen riktar sig till alla som söker en varaktig livsförändring. Alla människor kan använda sig av metoden, oavsett vad det är man vill förändra. I förordet till boken skriver Olle Carlsson att hans ärende är att visa på hur de 12 stegen kan vara en hjälp också för dem som har ett problem eller ett dilemma som står utanför den vanliga benämningen på ett missbruk. ”För dig som brottas med en situation som du inte kan ta dig ur på egen hand och som på olika sätt kämpar med utmaningen att vara både en underbar och en otillräcklig människa.”

Varje Livsstegsgrupp består av minst 7 deltagare som träffas vid 12 tillfällen tillsammans med en handledare. Var och en i gruppen bearbetar en specifik utmaning eller längtan i sitt eget liv utifrån tolv existentiella teman.
I grupperna lyssnar man till varandra utan att kommentera eller ge varandra råd. Alla som vill får komma till tals. Allt som sägs i gruppen stannar inom gruppen.

Om du tycker att Livsstegen verkar intressant så finns boken att köpa i Kyrkshopen längst bak i Domkyrkan.

Antal deltagare

För att komma igång med en grupp bör minst 7 personer vara anmälda. Vi träffas 12 gånger,  90 minuter varje gång.

För mer information, kontakta:

Luka Vestergaard
Tel. 0501 - 39 05 03
Mail: luka.vestergaard@svenskakyrkan.se

Ingela Johansson
Tel. 0501-39 05 33
Mail: ingela.johansson3@svenskakyrkan.se