Livsstegen

Välkommen på en Livsstegsmässa och öppen Livsstegsgrupp.

Livsstegen i Mariestads församling

Livsstegsmässa i Domkyrkan i höst:
1 oktober, 29 oktober och 26 november.
Efter mässan, ca kl. 18.30, kommer de som vill, erbjudas att vara med i en öppen grupp där vi utgår från steg 1.

Livstegsmässan är en gudstjänst som bygger på våra olika livsberättelser och man skulle kunna kalla den en ”allemansmässa” med ett steg som tema varje gång. Ambitionen är att så många uppgifter som möjligt leds av ideella. Det är viktigt att alla turas om att synas och höras i mässan.

Livsstegsgrupper
En livsstegsgrupp består av ca 10 deltagare och två ledare som möts under tolv veckor. Varje träff är 90 minuter lång och samtalet kretsar kring tolv existentiella steg. 

Introduktionsmöte den 8 december kl 18:30 i Marieholmskyrkan
För alla som vill vara med i Livsstegen i vår. Välkommen till Marieholmskyrkan kl. 18.30. På mötet får du veta mer om Livsstegen och berätta lite om dig själv. Du behöver inte föranmäla dig.

--------------------------------------------------------------------

Våra livsfrågor kan vara stora och små. Det kan handla om oro, stress, separationer, stukad självkänsla, att vara fast i ett destruktivt beteende eller att känna maktlöshet inför något annat som tynger oss.

Livsstegen är ett självhjälpsprogram som utgår från Olle Carlssons bok ”Livsstegen – 12 steg till inre hälsa”, där vi får möjlighet att tala om livet och de funderingar vi bär på.

Kontakt
Vill du veta mer? Vill du gå Livsstegen?
Kontakta Ingela Johansson
ingela.k.johansson@svenskakyrkan.se
0501-390533

 

Här kan du lämna intresseanmälan till Livsstegen. Fyll i uppgifterna nedan. De med * är obligatoriska.