Ensam man tittar ut genom ett gardinbeklätt fönster
Foto: Kristin Lidell

Leva vidare-grupper

Vår uppgift i kyrkan och i församlingen är att finnas för den sörjande.

I Mariestads församling erbjuder vi dig som är över 65 år och har förlorat din livskamrat att vara med i Leva vidare-grupp. Vi träffas vid fem tillfällen för att samtala och dela erfarenheter. 

Upplägget av träffarna följer en kronologisk ordning och förmedlar en tydlig struktur som ger en god grund för trygghet, tillit och närhet. 

  • Vid första mötet lär vi känna varandra.
  • Andra mötet talar vi om tiden tillsammans.
  • Tredje mötet ger plats för upplevelser och känslor och tankar kring döden.
  • Fjärde mötet, tiden efter. Kontakt med prästen, begravningsbyrån, begravning och minnesstund. Vi samtalar också om kroppsliga reaktioner. 
  • Femte mötet vardagssituationen, framtiden och möjligheter att gå vidare.

Gruppen leds av diakon och präst i församlingen. Tre till sju deltagare i varje grupp. Vi avslutar varje träff med att äta mat tillsammans.

Inbjudan skickas per post.

Varmt välkommen att vara med.

Det finns även möjlighet till enskilt samtal för alla, oavsett ålder,  som förlorat någon nära. Välkommen att höra av dig.

Hälsningar,
Diakon Solveig Bäckman och präst Erika Ogenholt.