En kvinnlig kyrkogårdsarbetare planerar vårblommor på en grav.
Foto: Carola Boqvist

Kyrkogårdsförvaltningens personal