Foto: Bertil Johnson

Kyrkogårdsförvaltningens expedition

Bokning av begravning och gravskötsel.

Kyrkogårdsförvaltningens expedition

Foto: Bertil Johnson
Expeditionen

Välkommen vardagar kl. 9.30-13.00 och efter överenskommelse.
Kontaktperson: Ida Glad

Tel: 0501-39 05 50
Mail: mariestads.kyrkogardsforvaltning@svenskakyrkan.se
Besöksadress: Muggebovägen 39, 542 33 Mariestad
Postadress: Box 2, 542 21 Mariestad

-----------------------------------------

Mariestads krematorium och Skogskapellet

Vaktmästare Stefan Hallén: Tel. 0501-39 05 61