Grusgångar och gröna gräsmattor på Östra begravningsplatsen.

Kyrkogårdsförvaltningen

Nedan finns viktig information. Hittar du inte det du söker? Titta i menyn för mer information.

Läs mer om verksamheten!

En person håller i en mobiltelefon.

Kontakta Kyrkogårdsförvaltningen

Här hittar du kontaktuppgifter.

Gravstenar i en grön grässluttning.

Kyrkogårdar och begravningsplatser

Mariestads församling har totalt sex kyrkogårdar och begravningsplatser.

Vacker gravplantering i rosa.

Olika gravplatser

Gravrätt · Kistgrav · Urngrav · Askgravplats · Minneslund · Askgravlund · Spridning av aska i naturen

Kyrkogårdsarbetare planterar blommor vid en grav på Östra begravningsplatsen.

Gravskötsel

Om du tecknar ett skötselavtal med kyrkogårdsförvaltningen får du hjälp att sköta en grav.

Frågor och svar om begravningar

Att förlora en anhörig innebär ofta ett känslomässigt kaos samtidigt som många praktiska saker måste ordnas. Här finns svaren på många frågor om begravningar som vi hoppas skall underlätta för dig som anhörig att välja det som känns rätt.

Begravningsavgift

Begravningsavgift är en avgift som betalas av alla folkbokförda i Sverige som har en kommunalt beskattningsbar förvärvsinkomst, oavsett trostillhörighet.

Två tända gravljus och en grankrans på en grav.

Inga gravljus i glas!

Använd i stället små och stabila gravljus med lång brinntid som inte kan gå sönder.

Gravsten som nästan helt är gömd i grönskan.

Vi söker gravrättsinnehavare

Vi har funnit gravar där inte aktuell gravrättsinnehavare finns noterad.

Sex gravstenar i rad på Östra begravningsplatsen i Mariestad.

Söktjänsten "SvenskaGravar"

Möjlighet att kostnadsfritt söka information om gravar och gravsatta.