Kyrkogårdsförvaltningen

Kyrkogårdsexpeditionen

Foto: Bertil Johnson

Öppet för besök vardagar kl. 9.30–13 och efter överenskommelse.

Telefon: 0501-39 05 50 säkrast kl. 9.30-13. Därutöver i mån av tid.
Ida Glad & Lotta Sahlberg.

E-post: mariestads.kyrkogardsforvaltning@svenskakyrkan.se

Postadress:
Box 2, 542 21 Mariestad

Besöksadress:
Muggebovägen 39, 542 33 Mariestad

Mariestads krematorium och Skogskapellet

Vaktmästare Caroline Andersson
0501-39 05 53

Kyrkogårdsförvaltningens personal

Mariestads kyrkogårdsförvaltning sköter följande kyrkogårdar:

Fågelö kyrkogård
Torsö kyrkogård
Leksbergs kyrkogård
Östra begravningsplatsen
Södra begravningsplatsen
Domkyrkans kyrkogård

Vi har funnit gravar på Östra och Södra begravningsplatsen där inte aktuell gravrättsinnehavare finns noterad. 
Med hänvisning till begravningslagen (SFS 1990:1144 kapitel 7 paragraf 3 och paragraf 33) vill vi anmoda släktingar eller närstående till nedanstående gravar att ta kontakt med kyrkogårdsförvaltningen för att vi ska kunna uppdatera gravrättsinnehavet.

Om inte så sker inom ett år från den 28 november 2019  kommer kyrkogårdsförvaltningen förklara gravrätten förverkad.

Siffror och text i kolumnerna anger gravens nummer samt de som är gravsatta.

 Följande gravplatser saknar aktuell gravrättsinnehavare:

 Östra begravningsplatsen
Gravplatsnummer                                  Gravsatta

ÖBC 003                                                 Fälth, Kristina och Lars Vilhelm
ÖBF 011                                                 Svensson, Svea och Axel Hugo
ÖBKL 155                                              Stensland, Thorolf Andreas
ÖBMN 049                                             Olsson, Axel Olof Folke

 Södra begravningsplatsen
Gravplatsnummer                                  Gravsatta

SBC 102                                                 Lars
SBF 030
SBG 051
SBN 036                                               Jonsson, Hanna Viktoria, Karl Arvid                                                                                   och Elsa Elisabet
SBV 094                                               Malmberg, Anna Ingeborg och Erik                                                                                  Helmer, Ahl, Anders Artur