Kyrkogårdsförvaltningen

Kyrkogårdsexpeditionen

Foto: Bertil Johnson

Öppet för besök vardagar kl. 9.30–13 och efter överenskommelse.

Telefon: 0501-39 05 50 säkrast kl. 9.30-13. Därutöver i mån av tid.
Ida Glad & Lotta Sahlberg.

E-post: mariestads.kyrkogardsforvaltning@svenskakyrkan.se

Postadress:
Box 2, 542 21 Mariestad

Besöksadress:
Muggebovägen 39, 542 33 Mariestad

Mariestads krematorium och Skogskapellet

Vaktmästare Caroline Andersson
0501-39 05 53

Kyrkogårdsförvaltningens personal

Mariestads kyrkogårdsförvaltning sköter följande kyrkogårdar:

Fågelö kyrkogård
Torsö kyrkogård
Leksbergs kyrkogård
Östra begravningsplatsen
Södra begravningsplatsen
Domkyrkans kyrkogård

Vi har funnit gravar på Östra och Södra begravningsplatsen, Leksbergs kyrkogård samt Torsö kyrkogård där inte aktuell gravrättsinnehavare finns noterad. 
Med hänvisning till begravningslagen (SFS 1990:1144 kapitel 7 paragraf 3 och paragraf 33) vill vi anmoda släktingar eller närstående till nedanstående gravar att ta kontakt med kyrkogårdsförvaltningen för att vi ska kunna uppdatera gravrättsinnehavet.

Om inte så sker för följande gravar inom ett år från den 25 november 2020  kommer kyrkogårdsförvaltningen förklara gravrätten förverkad.
Siffror och text i kolumnerna anger gravens nummer samt de som är gravsatta. Följande gravplatser saknar aktuell gravrättsinnehavare:

Leksbergs kyrkogård
Kvarter         Gravnr             Gravsatt
KL                  007                 Tomas Christian Kumpulainen 

Södra begravningsplatsen
Kvarter         Gravnr             Gravsatt
G                   063                 Erland Johansson 

Torsö kyrkogård
Kvarter         Gravnr             Gravsatt
V                    015                 Johan G Johansson 

Östra begravningsplatsen
Kvarter         Gravnr             Gravsatt
DE                  122                 Ingvar Carlén