Östra kyrkogården, Mariestad
Foto: Vår personal, kyrkogårdsförvaltningen

Kyrkogårdsförvaltningen

Läs mer här!

Gravplatser

Gravrätt · Kistgrav · Urngrav · Askgravplats · Minneslund · Askgravlund · Spridning av aska i naturen

Kyrkogårdsexpeditionen

Foto: Bertil Johnson

Expeditionen är öppen för besök vardagar 9.30-13.00 och efter överenskommelse.
Telefon: 0501-39 05 50
Kontaktpersoner: Ida Glad och Lotta Sahlberg
E-post: mariestads.kyrkogardsforvaltning@svenskakyrkan.se

Postadress:
Box 2, 542 21 Mariestad

Besöksadress:
Muggebovägen 39, 542 33 Mariestad

--------------------------------------------------

Mariestads krematorium och Skogskapellet
Vaktmästare Caroline Andersson
0501-39 05 53

  • Fågelö kyrkogård
  • Torsö kyrkogård
  • Leksbergs kyrkogård
  • Östra begravningsplatsen
  • Södra begravningsplatsen
  • Domkyrkans kyrkogård

Vi har funnit gravar på Östra och Södra begravningsplatsen samt på Leksbergs kyrkogård där inte aktuell gravrättsinnehavare finns noterad. 

Församlingen har satt upp gröna skyltar på vissa gravplatser med uppmaningen ”Kontakta kyrkogårdsförvaltningens expedition” i enlighet med de administrativa rutiner som finns för att leta rätt på gravrättsinnehavare.

Med hänvisning till begravningslagen vill vi att släktingar eller närstående till nedanstående gravar tar kontakt med kyrkogårdsförvaltningen för att vi skall kunna uppdatera gravrättsinnehavet.

Inom ett år efter 1 december 2021 behöver vi veta om det finns någon anhörig som kan tänka sig att bli gravrättsinnehavare. Om inte någon anmäler sig, kan gravplatsen komma att betraktas som återlämnad till huvudmannen. Det kan medföra att gravanordningen tas bort.

Siffror och text i kolumnerna anger gravens nummer samt de som är gravsatta. 

De gravplatser som det berörs är:

Leksbergs kyrkogård           
Kvarter     Gravnr     Gravsatt
GH             007        Johansson
JK               020       Gosse

Södra begravningsplatsen
Kvarter     Gravnr     Gravsatt   
P                 033        Nord

Östra begravningsplatsen 
Kvarter     Gravnr     Gravsatt     
BC              163        Karlsson

Kyrkogårdsförvaltningens personal