Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kontakt

Välkommen till Mariestads församling Besöksadress: Nygatan 23, 54231 Mariestad Postadress: Box 2, 54221 Mariestad Telefon: +46(501)390500 E-post till Välkommen till Mariestads församling

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Kyrkogårdsförvaltningen

Kyrkogårdsexpeditionen

Bild: Bertil Johnson

Öppet för besök vardagar kl. 9.30–13 och efter överenskommelse.

Telefon: 0501-39 05 50 säkrast kl. 9.30-13. Därutöver i mån av tid.
Ida Glad & Lotta Sahlberg.

E-post: mariestads.kyrkogardsforvaltning@svenskakyrkan.se

Postadress:
Box 2, 542 21 Mariestad

Besöksadress:
Muggebovägen 39, 542 33 Mariestad

Mariestads krematorium och Skogskapellet

Vaktmästare Caroline Andersson
0501-39 05 53

Mariestads kyrkogårdsförvaltning sköter följande kyrkogårdar:

Fågelö kyrkogård
Torsö kyrkogård
Leksbergs kyrkogård
Östra begravningsplatsen
Södra begravningsplatsen
Domkyrkans kyrkogård

--------------------------------------------------

Vi har funnit gravar på Östra och Södra begravningsplatsen, Leksberg och Torsö kyrkogård där inte aktuell gravrättsinnehavare finns noterad.
Med hänvisning till begravningslagen (SFS 1990:1144 kapitel 7 paragraf 3 och paragraf 33) vill vi anmoda släktingar eller närstående till nedanstående gravar att ta kontakt med kyrkogårdsförvaltningen för att vi ska kunna uppdatera gravrättsinnehavet.

Om inte så sker inom ett år från denna dag kommer kyrkogårdsförvaltningen förklara gravrätten förverkad.

Siffror och text i kolumnerna anger gravens nummer samt de som är gravsatta.

Östra begravningsplatsen

Gravplatsnummer    Gravsatta

EF   55            Karin och Rickard Beckeman
EF  104           Hildegard och Evan Karlsson
I       12           Sven och Lizzie Hein/Hasselblad
MN  93           Axel och Rut Gustafsson
T      11           Anna och Fritz Hein
X   127           Olsson, Gosse             
G   003           Anna Margareta och Per Sankey
                       Einar och Per Örjan Krister Bengtsson

 

Leksbergs Kyrkogård

Gravplatsnummer     Gravsatta

A  4            Astlind, Johansson, Löfgren

 

Södra begravningsplatsen

Gravplatsnummer    Gravsatta

C    79          Magnus Bolins familjegrav
Q1 94          Kindh/Forsberg
Q2 11          Örnekull, Engblom, Jakobsson

 

Torsö kyrkogård

Gravplatsnummer    Gravsatta

A  1                          Sundholm