Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kontakt

Välkommen till Mariestads församling Besöksadress: Nygatan 23, 54231 Mariestad Postadress: Box 2, 54221 Mariestad Telefon:+46(501)390500 E-post till Välkommen till Mariestads församling

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Kyrkogårdsförvaltningen

Kyrkogårdsexpeditionen

Bild: Bertil Johnson

Öppet för besök vardagar kl. 9.30–13 och efter överenskommelse.

Telefon: 0501-39 05 50 säkrast kl. 9.30-13. Därutöver i mån av tid.
Ida Glad & Lotta Sahlberg.

E-post: mariestads.kyrkogardsforvaltning@svenskakyrkan.se

Postadress:
Box 2, 542 21 Mariestad

Besöksadress:
Muggebovägen 39, 542 33 Mariestad

Mariestads krematorium och Skogskapellet

Vaktmästare Caroline Andersson
0501-39 05 53

Mariestads kyrkogårdsförvaltning sköter följande kyrkogårdar:

Fågelö kyrkogård
Torsö kyrkogård
Leksbergs kyrkogård
Östra begravningsplatsen
Södra begravningsplatsen
Domkyrkans kyrkogård

Vi har funnit gravar på Östra och Södra begravningsplatsen, Leksberg där inte aktuell gravrättsinnehavare finns noterad. 
Med hänvisning till begravningslagen (SFS 1990:1144 kapitel 7 paragraf 3 och paragraf 33) vill vi anmoda släktingar eller närstående till nedanstående gravar att ta kontakt med kyrkogårdsförvaltningen för att vi ska kunna uppdatera gravrättsinnehavet.

Om inte så sker inom ett år från den 26 november 2018  kommer kyrkogårdsförvaltningen förklara gravrätten förverkad.

Siffror och text i kolumnerna anger gravens nummer samt de som är gravsatta.

 Följande gravplatser saknar aktuell gravrättsinnehavare:

 Östra begravningsplatsen
Gravplatsnummer                                  Gravsatta

ÖBBC 044                                               Wilhelmsson, Artur och Agnes
ÖBBC 125                                               Andersson, Nils och Hildur
ÖBEF 049                                               Olsson-Philip, Stig-Olof och Greta
ÖBG-003                                                 Bengtsson, Einar, Greta och Örjan
ÖBKL 141                                               Skytt, Arvid, Märta och Ingemar
ÖBL 053                                                  Andersson, Oskar och Ida
ÖBX 051                                                  Johansson, Rose-Marie
ÖBX 054                                                  Karlsson, Flicka
ÖBX 120                                                  Björk, Flicka
ÖBÖ 135                                                 Nord, Willy

 Leksbergs Kyrkogård
Gravplatsnummer                                  Gravsatta

LKJK 020                                               Naza, Gosse
LKJK 021                                               Spahiu Meshekrani, Flicka
LKOP 184                                             Johansson, Vivan

 Södra begravningsplatsen
Gravplatsnummer                                  Gravsatta

SBO 076                                                  Johansson, Anna och Johan Valfrid