Gravstenar i en grön grässluttning.
Foto: Lars Lundberg

Kyrkogårdar och begravningsplatser

Mariestads församling har totalt sex kyrkogårdar och begravningsplatser.

Kyrkogårdar och begravningsplatser i Mariestads församling.

Vacker gravsättning på Leksberg.
Leksbergs kyrkogård Foto: Carola Boqvist

Leksbergs kyrkogård

Detta är en äldre kyrkogård utbyggd i flera omgångar.
Här finns följande gravskick:

 • Kistgravplats
 • Urngravplats
 • Minneslund
 • Askgravplats.
 • Det finns förutom ovanstående även ett kvarter för muslimska gravsättningar, det finns dock inga lediga gravplatser kvar och någon utbyggnad är i dagsläget inte möjlig.

Domkyrkans kyrkogård.
Domkyrkans kyrkogård. Foto: Carola Boqvist

Domkyrkans kyrkogård

Detta är församlingens äldsta kyrkogård. Den ligger runt Mariestad Domkyrka, som invigdes 1619. Gravsättningar har inte skett på denna kyrkogård på många år, men planer på att anlägga en askgravplats eller askgravlund finns.

Torsö kyrka sedd från sidan en vacker sommardag.
Torsö kyrka Foto: Carola Boqvist

Torsö kyrkogård

Detta är en av två kyrkogårdar på Vänerns största ö Torsö. Kyrkogården ligger vid Torsö kyrka och här finns följande gravskick:

 • Kistgravplats
 • Urngravplats
 • Askgravplats

Fågelö kapell sett från sidan en solig sommardag.
Fågelö kapell Foto: Carola Boqvist

Fågelö kyrkogård

Kyrkogården ligger runt Fågelö kapell på Torsö och har följande gravskick:

 • Kistgravplats
 • Urngravplats
 • Askgravlund

Södra begravningsplatsen med Södra kapellet.
Södra begravningsplatsen med Södra kapellet. Foto: Carola Boqvist

Södra begravningsplatsen med Södra kapellet

Invigdes 1886. Här finns följande gravskick:

 • Kistgravplats
 • Urngravplats
 • Askgravplats
 • Askgravlund

Östra begravningslatsen.
Östra begravningslatsen. Foto: Carola Boqvist

Östra begravningsplatsen med Skogskapellet

Detta är församlingens största begravningsplats.
Kyrkogården invigdes 1945 och har följande gravskick:

 • Kistgravplats
 • Urngravplats
 • Minneslund
 • Askgravplats
 • Askgravlund
 • Särskild gravplats för muslimsk gravsättning.
Skogskapellet.
Skogskapellet. Foto: Carola Boqvist