Foto: Kristin Lidell/Ikon

Körer i vår församling

"Det är helt fantastiskt med körsång, verkligen en lisa för själen." Välkommen att sjunga med i någon av våra körer!

Äntligen kan vi sjunga tillsammans igen!
Välkommen till församlingens körverksamhet. Alla körer startar vecka 38 i Marieholmskyrkan utom Nova Cantica som är i Församlingshemmet.

Lavidakören  
Damkör med låg tröskel.
Tisdagar kl. 19.15-20.30
Marieholmskyrkan
Ledare:  Eva Lindholm, tel. 0501-39 05 25
eva.lindholm@svenskakyrkan.se

Babysång, startar vårterminen 2022
(3-9 månader) Barnen ska vara födda 1 juli - 31 december 2021. 
Inbjudan skickas.
Har du inte fått inbjudan men vill vara med ändå? Kontakta Annika Pålsson.
Ledare: Annika Pålsson, tel. 0501-39 05 26  
annika.palsson@svenskakyrkan.se

Barnkör (6-12 år)  
Onsdagar kl. 16.00-17.00
Marieholmskyrkan
Vad innebär barnkör?
Är du mellan 6-12 år och tycker om att sjunga? Barnkören i Mariestads församling startar upp igen och leds nu av Johanna Kämpe Sandström. Varje körövning ska ge glädje, gemenskap och nya musikaliska kunskaper. Vi arbetar också med ett tema där musik, dans eller något skapande blir vår uttrycksform, allt utifrån vad vi som grupp känner för! Cirka två gånger per termin medverkar vi i en Gudstjänst och visar vad vi arbetat med. Nya som gamla körmedlemmar hälsas hjärtligt välkomna!
Anmälan till barnkör:
Anmäl dig genom att maila namn, vårdnadshavares telefonnummer och mailadress till Johanna: johanna.sandstrom@svenskakyrkan.se 
Det går också bra att ringa till Johanna Kämpe Sandström, tel. 0501-39 05 27   
    
Familjekören
Onsdagar kl. 17.15-18.00. Vi börjar alltid med en fruktstund kl. 17.15.
Marieholmskyrkan
Vad innebär familjekören?
I familjekören sjunger liten och stor tillsammans! Barn mellan 2-6 år välkomnas tillsammans med vuxen som tycker om att sjunga, här är mor- och farföräldrar, mostrar eller den goda grannen lika välkommen som barnets föräldrar. Huvudsaken är att alla vill sjunga med! Vi börjar med fruktstund 17:15. Sedan sjunger vi, övar rytmer och dansar tillsammans. Barnsånger, visa och pop, som vuxna känner igen, samsas till en kör för liten som stor. Vi som är ledare heter Johanna Kämpe Sandström, musiker, och Ingela Johansson, församlingsassistent.
Anmälan till familjekören:
Du som vårdnadshavare anmäler via mail de barn och vuxna som vill komma och sjunga. Skicka namn, mailadress och telefonnummer till:  johanna.sandstrom@svenskakyrkan.se 
Det går också bra att ringa till Johanna Kämpe Sandström, tel. 0501-39 05 27   

Nova Cantica   
Kyrkokör för alla.
Onsdagar kl. 16.00-17.30
Obs! Församlingshemmet Nygatan 
Ledare: Eva Lindholm, tel.  0501-39 05 25   
eva.lindholm@svenskakyrkan.se  

Mariestad Gospel
För dig med eller utan körvana. 
Onsdagar kl. 18.30-19.45
Marieholmskyrkan
Ledare: Annika Pålsson, tel. 0501-39 05 26  
annika.palsson@svenskakyrkan.se

Cantabilekören  
Fyrstämmig kör som kräver viss körvana.
Torsdagar kl. 19.15-21.00
Marieholmskyrkan
Ledare: Johanna Kämpe Sandström, tel. 0501-39 05 27    johanna.sandstrom@svenskakyrkan.se