En tavla med färggrann bakgrund och ett svart kors.
Foto: Dick Duerrstein /Shutterstock

Konstterapi

Möjlighet för ökad självkännedom och nyorientering i livet.

Av olika anledningar kan det vara svårt att hitta mening eller se ljust på sin livssituation.

Färgernas och formernas kraft har en verkan in i själslivet. Målandet aktiverar tanke, känsla och vilja.

Du behöver inga förkunskaper – steg för steg tillsammans med terapeuten öppnar sig skapandeprocesser och bildsamtal med dig själv kan ta sin början. Vilket i sin tur kan leda till en möjlighet för ökad självkännedom och nyorientering i livet.

Vill du veta mera?
Kontakta Anne Hultin,diplomerad konstterapeut, på telefon 0501-39 05 71
tisdagar-torsdagar kl. 08.00-09.30

Två målarpenslar ligger på en palett med vattenfärger.

Måla-må-bra

För ungdomar 12-16 år med NPF- diagnos eller annan stressrelaterad ohälsa.