Två tända gravljus och en grankrans på en grav.
Foto: Gustaf Hellsing /Ikon

Inga gravljus i glas!

Använd i stället små och stabila gravljus med lång brinntid som inte kan gå sönder.

Under den mörka årstiden är det vanligt att många tänder ljus på nära och käras gravar. Kyrkogårdsförvaltningen påminner om att ljuslyktor i glas inte är tillåtna på våra kyrkogårdar. De kan ramla och går sönder, dessutom finns risk för att de exploderar när de blir varma.

Människor, och även djur, riskerar att skada sig på glassplitter och skärvor. Finns det dessutom granris i närheten när ett gravljus i glas går sönder så är brandrisken väldigt stor då granris innehåller terpentin som är mycket lättantändligt. Använd istället små och stabila gravljus med lång brinntid som inte är gjorda av glas och därmed inte kan gå sönder.

Tack för din hjälp och förståelse.

Trasigt gravljus i glas
Trasigt gravljus i glas. Foto: Stefan Hallén