Mariestads församling

Prata med oss

Kontakt

Mariestads församling Besöksadress: Nygatan 23, 54231 Mariestad Postadress: Box 2, 54221 Mariestad Telefon: +46(501)390500 E-post till Mariestads församling

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Ideella medarbetare

Vi vill att det ska vara lätt att finna en uppgift för den som vill göra en ideell insats i Mariestads församling. Att bygga församling handlar inte enbart om olika prestationer, utan om att dela liv.

 

Vill du vara med och göra skillnad för andra människor?
Att arbeta ideellt i Svenska kyrkan innebär en möjlighet att
använda sina resurser i ett meningsfullt sammanhang
och att vara del i en gemenskap.

 Att vara ideell medarbetare innebär att du har ett uppdrag som
- är frivilligt
- utförs för någons nytta
- är oavlönat
- är ett uttryck för det egna engagemanget
- äger rum i en gemenskap

 

Det förväntas av dig som ideell medarbetare att du
- handlar enligt Svenska kyrkans värderingar och möter alla människor med respekt
- följer de regler och anvisningar som gäller för ideellt arbete
- följer överenskommelser kring uppdraget
- deltar i utbildningar för ideella medarbetare
- uppmärksammar tystnadslöftesförsäkran

 Församlingen ansvarar för att
- lämna muntlig eller skriftlig överenskommelse kring uppdraget (arbetsuppgifter, arbetstider, omfattning, kontaktperson)
- ge introduktion i arbetet som omfattar regler och anvisningar som gäller för arbetsplatsen
- ge handledning, uppföljning och uppmuntran
- erbjuda utbildningar
- informera om tystnadslöfte och sekretess som gäller för Svenska kyrkan

Våra verksamheter omfattar många områden, allt från konfirmand- och ungdomsarbete, besöksverksamhet till pilgrimsgrupp.

Kontakta någon av samordnarna för att få veta mera!

 Solveig Bäckman, diakon, tel 390508
– caféverksamhet, väntjänstgrupp, äldreverksamhet, vuxenverksamhet, arbetskretsar, vägkyrkan och verksamhet på Torsö

 Ulrika Keidser Flygare, församlingspedagog, tel. 390531
konfirmand- och ungdomsverksamhet

 Camilla J Ivarsson, diakon, tel. 390507
– barnverksamhet, medarbetare vid kyrkluncher, familjediakoni och internationella insamlingsprojekt.

 Pia Pigg, diakon, tel. 390506 
– den finska verksamheten

Är du bra på att lyssna?

VI SÖKER IDEELLA MEDARBETARE

Just nu behövs förstärkning i väntjänstgruppen. Uppdraget innebär hembesök och promenader, främst med äldre människor.
Vi vill också bli fler som arbetar med våra födelsedagskalas!

Introduktion tillsammans med diakon.
Omfattningen av uppdraget kommer man överens om tillsammans.

Kontakta Solveig Bäckman
0501-390508   Solveig Bäckman

 

Bild: IKON

Gudstjänstvärd på Sinnesrogudstjänsterna?

Bild: Svenska kyrkan
Vill du vara med?

Vi behöver dig som vill engagera dig i våra Sinnesrogudstjänster.
Höstens datum är: 10/9, 8/10, 5/11(i Skara) och 19/11.

Hör avdig redan nu till diakon Karin Berg
0501-390509 eller Karin Berg