Foto: Ikon

Ideella medarbetare

Att bygga församling handlar inte enbart om olika prestationer, utan om att dela liv.

Vill du vara med och göra skillnad för andra människor?
Att arbeta ideellt i Svenska kyrkan innebär en möjlighet att använda sina resurser i ett meningsfullt sammanhang och att vara del i en gemenskap. Vi vill att det ska vara lätt att finna en uppgift för den som vill göra en ideell insats i Mariestads församling.

 Att vara ideell medarbetare innebär att du har ett uppdrag som

 • är frivilligt
 • utförs för någons nytta
 • är oavlönat
 • är ett uttryck för det egna engagemanget
 • äger rum i en gemenskap

Det förväntas av dig som ideell medarbetare att du

 • handlar enligt Svenska kyrkans värderingar och möter alla människor med respekt
 • följer de regler och anvisningar som gäller för ideellt arbete
 • följer överenskommelser kring uppdraget
 • deltar i utbildningar för ideella medarbetare
 • uppmärksammar tystnadslöftesförsäkran

 Församlingen ansvarar för att

 • lämna muntlig eller skriftlig överenskommelse kring uppdraget (arbetsuppgifter, arbetstider, omfattning, kontaktperson)
 • ge introduktion i arbetet som omfattar regler och anvisningar som gäller för arbetsplatsen
 • ge handledning, uppföljning och uppmuntran
 • erbjuda utbildningar
 • informera om tystnadslöfte och sekretess som gäller för Svenska kyrkan

Våra verksamheter omfattar många områden, allt från konfirmand- och ungdomsarbete, besöksverksamhet till pilgrimsgrupp.

Caféverksamhet, väntjänstgrupp, äldreverksamhet, vuxenverksamhet

Solveig Bäckman, diakon
Tel. 0501 - 39 05 08
solveig.backman@svenskakyrkan.se

Barn- och familjeverksamhet

Carina Bjöklund, diakon
Tel. 0501 - 39 05 07
carina.bjorklund@svenskakyrkan.se

Konfirmand- och ungdomsverksamhet

Ulrika Keidser, församlingspedagog
Tel. 0501 - 39 05 31
ulrika.keidser@svenskakyrkan.se

Kyrkvärdar, gudstjänstvärdar, lunchkonsert i Domkyrkan, blomstergrupp

Luka Vestergaard, präst
Tel. 0501 - 39 05 03
luka.vestergaard@svenskakyrkan.se

Pilgrim

Lars Tivemo, präst
Tel. 0501 - 39 05 06
lars.tivemo@svenskakyrkan.se