Hög gravsten med krattad grusplätt framför.
Foto: Kyrkogårdsförvaltningen

Gustaf Grevilli

28 november 1834-1 juli 1913

Grav SBI 054-041

Lars Gustaf Grevilli, disponent

28 november 1834-1 juli 1913

Gustaf Grevilli var en stor industriman och hade signifikant betydelse för Mariestads utveckling vid sekelskiftet 1900. Hans namn lever kvar än idag genom Grevilli fond. 

Han studerade i Linköping och efter praktik på ett järnbruk i Värmland studerade han vid Chalmers i Göteborg åren 1860-1862. Efter studierna anställdes han 1862 som förvaltare på Hällekis egendom på Kinnekulle där han bland annat anlade ett mekaniskt stenhuggeri.

År 1880 slutade han på Hällekis och efter en längre studieresa i utlandet kom han till Katrinefors i oktober 1881 och tog över ledningen av bruket. Grevilli hade redan tidigare anknytning till Katrinefors AB genom inköp av en aktier och år 1873 och 1874 blev han vald till ordinarie revisor i bolaget.

Katrinefors hade under ett antal år varit i ekonomisk kris med Grevilli lyckades omgående vända utvecklingen och hans första år blev mycket framgångsrika. Han rustade upp anläggningarna och moderniserade produktionsprocesserna. År 1892 stod ett nytt pappersbruk färdigt. För att säkerställa vattenbehovet och tillgången till kraft så genomfördes ett kanalbygge i ån Tiden under 1896.

Tillsammans med en norsk sjöman, Aanon Sörensson, som i USA hade lärt sig att tillverka ett pappersmaterial som han kallade Vulcanfiber, utvecklade Gustaf Grevilli UNICA-fibern som den kom att kallas. År 1898 bildades AB Tidan för tillverkning av drivremmar och för ytterligare utveckling av UNICA.

Grevilli utvecklade Katrinefors till ett modernt pappersbruk men han arbetade även på riksplanet. Det var huvudsakligen på hans initiativ som Svenska pappersbruksföreningen nybildades 1898 och Grevilli blev utsedd till dess ordförande, en post han hade i 10 år. Han var även engagerad i företag på annan ort , som exempel kan nämnas Harge AB i Askersundstrakten.

Gustaf var också en ledande och pådrivande man för Mariestad och dess utveckling. Detta under en period av stark expansion av staden som till stor del berodde på Grevillis egna initiativ. 

I sitt testament gav han åtskilliga donationer till olika ändamål bland annat en fond vars årliga ränta skulle användas till understöd åt långtidssjukskrivna arbetare vid Katrinefors och AB Tidan. Alla aktier och övriga tillgångar avsattes för att bilda ”Grevilli fond”. Fonden skulle efter att ha uppnått en viss summa förvaltas av en särskild styrelse. Fondens avkastning skulle användas till nyttiga ändamål inom Skaraborgs län, speciellt för Mariestad och för arbetare vid Katrinefors och AB Tidan. Sådana ändamål kunde bland annat vara undervisning, sundhet och hälsovård samt anläggningar av allmänna platser och deras förskönande.

Grevilli fond växte sig stark och lever kvar även i våra dagar och har en stor betydelse för idrottsrörelsen och för många ideella föreningar samt för bevarande och presentation av vårt kulturarv.

Svartvitt porträtt av man i kostym med stor vit mustasch.
Gustaf Grevilli