Foto: Carola Boqvist

Webbsända gudstjänster

från Domkyrkan

Söndagens gudstjänster och middagsbönerna webbsänds och kan följas från hemsidan: https://www.svenskakyrkan.se/mariestad

Vardagsmässorna har vi tyvärr ställt in tills vidare pga nytt coronaläge.