Foto: Magnus Aronsson/Ikon

Gudstjänstens delar

Samling · Ordet · Måltiden · Sändning

Gudstjänstens delar

Det mönster som vi följer i Svenska kyrkan är att högmässa och mässa består av fyra sammanhållna delar – Samling, Ordet, Måltiden och Sändning. När vi firar gudstjänst utan nattvard utgår måltiden, men de tre andra delarna är desamma. 

Samling

I den första delen av gudstjänsten möts vi som var och en vandrar i världen. Klockorna ringer till möte med Gud, oss själva och varandra och är en offentlig påminnelse att gudstjänst firas. I kristusropet, Herre förbarma dig, ropar vi tillsammans med den blinde mannen vi möter i bibeln, han som sitter vid vägkanten när Jesus är på väg till Jeriko. Han ropar: "Davids son, förbarma dig över mig!".  Förbarma dig! Se mig, hör mig, rör vid mig. I förtvivlan, sorg, smärta ropar vi alla ut vårt kyrie. Kristusropet får stå för allt det tunga och svåra som bara måste få komma ut. Det vi inte längre orkar bära i våra liv. Men gudstjänsten stannar inte i det tunga och svåra utan vi får också stämma in i himlens lovsång. Den som sjöngs första gången när Jesus föddes. Det var änglarna som sjöng den gången. "Ära åt Gud i höjden och frid på jorden till människor som han älskar." Gloria är glädjen, jublet över att mörkret vänds i ljus. 

Ordet

I den andra delen kommer Gud oss till mötes i det lästa och predikade Ordet. I trosbekännelsen sätter vi ord på vår tro och uttrycker vår delaktighet i en kyrka som sträcker sig över historia och världsdelar. Medvetna om vår och världens brustenhet vänder vi oss till Gud med en längtan efter en hel gemenskap. Gud springer oss till möte med nåd och kärlek och förlåter våra synder. Vi höjer också vårt bönerop för alla människor och för hela världen. Tacksamma över det vi själva fått samlar vi, till förmån för andra, kollekt.

Måltiden

I den tredje delen ger Gud av sig själv till var och en i bröd och vin. Altaret dukas och vi uttrycker i bön och sång allt det som nattvarden rymmer. Lovsång och tacksägelse för allt Gud gjort, gör och kommer att göra. Delar en gemenskapsmåltid, inte bara i rummet, utan med kristna i hela världen och i alla tider. Måltiden firas också till minne av Jesu lidande, död och uppståndelse, samtidigt som det i brödet och vinet finns en särskild närvaro av och samvaro med den uppståndne Kristus.

Sändning

Den sista delen av gudstjänsten heter sändning, som också är ett viktigt perspektiv på gudstjänsten som helhet. Gudstjänsten är inte över när den sista musiken klingat ut, utan fortsätter när vi som firat gudstjänst med välsignelsen, Guds uttalade kärlek och välvilja, sänds ut i världen, i Guds och medmänniskors tjänst. 

Dopgudstjänst, vigsel och begravning

Vi ska inte glömma att också dop, vigsel och begravning i kyrkan sker i form av en gudstjänst. Många av momenten i söndagens gudstjänst känns igen här. Herrens bön, välsignelsen, psalmer, inledningsord, böner och sändningsord förekommer också här. Ibland firas också dop sammanvävt med söndagens gudstjänst, mässa eller högmässa.