Foto: Magnus Aronsson/Ikon

Gudstjänstens delar

Samling · Ordet · Måltiden · Sändning

Det mönster som vi följer i Svenska kyrkan är att mässa och högmässa består av fyra sammanhållna delar – Samling, Ordet, Måltiden och Sändning. När vi firar gudstjänst utan mässa utgår måltiden, men de tre andra delarna är desamma. I alla fyra delarna ingår också psalmsång och ofta deltar också någon av våra körer och bidrar till gudstjänstens helhet.

Samling
I den första delen av gudstjänsten möts vi som var och en vandrar i världen. Klockorna ringer som en kallelse till Guds rike och en offentlig påminnelse att gudstjänst firas. I kristusropet, delar vi vår och världens nöd med de nödlidandes ord i evangelieberättelserna, Herre förbarma dig. Men gudstjänsten stannar inte i det brustna, vi stämmer också in i himlens lovsång.

Ordet
I den andra delen kommer Gud oss till mötes i det lästa och predikade Ordet. I trosbekännelsen uttrycker vi vår delaktighet i en kyrka som sträcker sig över historia och världsdelar. Vi vänder oss till Gud med en längtan efter en hel gemenskap. Gud springer oss till möte med nåd och kärlek och förlåter våra synder. Vi höjer också vårt bönerop för alla människor och för hela världen. Tacksamma över det vi själva fått samlar vi, till förmån för andra, kollekt.

Måltiden
I den tredje delen ger Gud av sig själv till var och en i bröd och vin. Altaret dukas och vi uttrycker i bön och sång allt det som nattvarden rymmer. Lovsång och tacksägelse för allt Gud gjort, gör och kommer att göra, och en gemenskapsmåltid, inte bara i rummet, utan med kristna i hela världen och i alla tider. Måltiden firas också till minne av Jesu lidande och död, samtidigt som det i brödet och vinet finns en särskild närvaro av och samvaro med den uppståndne Kristus.

Sändning
Den sista delen av gudstjänsten heter sändning, men sändning är också ett viktigt perspektiv på gudstjänsten som helhet. Gudstjänsten är inte över när den sista psalmen klingat ut, utan fortsätter i olika former, när vi som firat beger oss ut i världen, i Guds och medmänniskors tjänst. Med oss får  vi utöver det vi redan fått i gudstjänsten också Guds uttalade kärlek och välvilja, genom att fullfölja den över 3000 år gamla välsignelsen.