Kyrkogårdsarbetare planterar blommor vid en grav på Östra begravningsplatsen.
Foto: Carola Boqvist

Gravskötsel

Om du tecknar ett skötselavtal med kyrkogårdsförvaltningen får du hjälp att sköta en grav.

Har du inte tid eller möjlighet att sköta om gravvården kan du teckna skötselavtal med kyrkogårdsförvaltningen. Avtalet gäller på församlingens samtliga kyrkogårdar. Gravskötseln prissätts efter olika skötselklasser och grundar sig på gravrabattens och gravstenens storlek. Kontakta Kyrkogårdsförvaltningen för exakt prisuppgift.

I skötseln ingår:

Vårstädning av gravplatserna, plantering av vår- och sommarblommor, vattning, putsning och rensning av rabatten, rengöring av gravsten, krattning och randning av grus, borttagning av vissna blommor i vas.
Ljung och granristäckare går att köpa till.

Vi kan även göra enstaka insatser på gravplatser, till exempel:

  • Rengöring av gravsten
  • Igenläggning av planteringsyta
  • Grusning av gravplats
  • Ifyllning av text
  • Ljuständning
  • Utsättning av bukett

Mer utförlig information hittar du om du klickar på länken nedan som går till församlingens informationsfolder om gravskötsel.

Länk till informationsfolder om årsskötsel av gravar.

Inga gravljus i glas!

Använd i stället små och stabila gravljus med lång brinntid som inte kan gå sönder.

Under den mörka årstiden är det vanligt att många tänder ljus på nära och käras gravar. Kyrkogårdsförvaltningen påminner om att ljuslyktor i glas inte är tillåtna på våra kyrkogårdar. De kan ramla och gå sönder, dessutom finns risk för att de exploderar när de blir varma.

Människor, och även djur, riskerar att skada sig på glassplitter och skärvor. Finns det dessutom granris i närheten när ett gravljus i glas går sönder så är brandrisken väldigt stor då granris innehåller terpentin som är mycket lättantändligt. Använd istället små och stabila gravljus med lång brinntid som inte är gjorda av glas och därmed inte kan gå sönder.

Tack för din hjälp och förståelse.

Trasigt gravljus i glas
Trasigt gravljus i glas Foto: Stefan Hallén

Du som har en gravlykta som återanvänds år efter år, tag gärna hem lyktan under sommarhalvåret. Det underlättar mycket för personalen vid gravvård.

Tack för din hjäp!

 

Om du besöker någon av församlingens kyrkogårdar eller begravningsplatser i sommar och tycker att gräset är lite längre än vanligt så är det inte för att vi inte hunnit klippa, utan det finns helt enkelt en tanke bakom. Läs mer nedan.

Vad är biologisk mångfald? 

Biologisk mångfald är helt avgörande för allt liv på jorden. Det skapar friska ekosystem som i sin tur skapar ekosystemtjänster, vilket ger oss mat, rent vatten, reglerat klimat och skydd mot nya pandemier.Greenpeace

Biologisk mångfald är en förutsättning för allt liv på jorden. Fungerande ekosystem skyddar mot katastrofer, ger friska hav, växtpollinering och bidrar till stabilt klimat.
Naturskyddsföreningen

En enkel sökning på nätet och det kommer upp många likadana citat och forskare som beskriver det i detalj om man vill fördjupa sig. Vad kan då vi inom begravningsverksamheten göra för att främja biologisk mångfald? Ja vi kan bland annat se till att insekter har någonstans att bo över vintern, vi har byggt ett flertal insektshotell och placerat ut runt om på våra kyrkogårdar och begravningsplatser. På Östra begravningsplatsen har vi anlagt en äng, dels så minskar detta körning med gräsklippare, dels så ger den mat till insekter.

Vi kommer att minskar vi ner på gräsklippningen, en del ytor som är mer av parkkaraktär kommer få lite högre gräs. Likadant kan det bli på vissa äldre delar där vi vet att besökare till gravplatser är väldigt få. Vi testar oss fram med bevattning, minskar där vi kan och kanske helt stänger av vissa delar. Våra maskiner byts succesivt ut till batteridrift och vi har monterat solceller på taket till kyrkogårdsexpeditionen.

Vi kommer se till så att allt ser snyggt och trevligt ut, men kanske inte som ni är vana att se det. Biologisk mångfald och att leva hållbart går hand i hand. Om vi tar hand om naturen så tar naturen hand om oss.

 

Kontaktinformation Kyrkogårdsförvaltningen

Expeditionen
Välkommen vardagar kl. 09.30-13.00 och efter överenskommelse.
Tel: 0501-39 05 50
Mail: mariestads.kgf@svenskakyrkan.se
Besöksadress: Muggebovägen 39, 542 33 Mariestad
Postadress: Box 2, 542 21 Mariestad