Mariestads församling

Prata med oss

Kontakt

Mariestads församling Besöksadress: Nygatan 23, 54231 Mariestad Postadress: Box 2, 54221 Mariestad Telefon: +46(501)390500 E-post till Mariestads församling

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Gravskötsel

TILL ALLA G R A V Ä G A R E

 De gravägare på Mariestads församlings begravningsplatser
(Östra och Södra begravningsplatsen, Leksbergs Torsö och Fågelö kyrkogårdar) som önskar årsskötsel kan anmäla detta till nedanstående.

Maila kyrkogårdsförvaltningen eller ring 0501-39 05 50
Expeditionstid: Måndag – Fredag 9.30 – 13.00

 

Årsskötsel av gravplats
I skötseln ingår: Vårstädning av gravplatserna, plantering av vår- och sommarblommor, vattning, putsning och rensning av rabatten, krattning och randning av grus, borttagning av vissna blommor i vas.
Vinterkrans kan också erhållas till Alla helgons dag

Förutom nämnda skötselåtagande kan vi även göra enstaka insatser på gravplatser, exempelvis:
• Rengöring av gravsten
• Igenläggning av planteringsyta
• Grusning av gravplats
• Ifyllning av text
• Justering och dubbning av gravsten

Ta gärna kontakt med oss för aktuella kostnader:
maila kyrkogårdsförvaltningen eller ring 0501-39 05 50.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Föreläggande att avhjälpa uppenbar vanvård av gravplats.

Läs dokumentet här!