Fötterna på en person som är ute och går på en vägren med grönt gräs bredvid.
Foto: Magnus Aronson/Ikon

Gemensamma promenader

Alla fredagar kl. 14.00

Vi promenerar tillsammans!

Välkommen alla fredagar kl. 14.00 till huvudentrén på Marieholmskyrkan.
Tänk på ”kläder efter väder”. Promenadens längd anpassas till viss del efter vädret och avslutas med gemensamt fika. 

Höstens promenader håller på fram till den 16 december. 

Har du frågor?

Kontakta Ingela Johansson, tel. 0501-39 05 33
ingela.johansson3@svenskakyrkan.se