Någon följer texten i ett häfte med hjälp av en penna.
Foto: Gustaf Hellsing /Ikon

Församlingsinstruktion