Foto: Daniel Beckman

Våra församlingshem

I samband med dop, konfirmation, vigsel eller begravning kan du låna något av våra två församlingshem utan kostnad.