Foto: Pia Rosén

Församlingsexpeditionen

Bokning av dop, vigsel och församlingshem.

Besök på Församlingsexpeditionen: måndag-torsdag kl. 10-12 och enligt överenskommelse. OBS! Ingång från Nygatan!

Telefontid vardagar kl. 10-12.
Tel. 0501 – 39 05 00  
Mail: mariestads.forsamling@svenskakyrkan.se
Postadress: Mariestads församling, Box 2, 542 21 Mariestad.

Till församlingsexpeditionen vänder du dig till exempel när du vill boka dop eller vigsel och kanske vill låna församlingshem i samband med detta.

Begravning bokas hos Kyrkogårdsförvaltningen 0501-39 05 50
E-post: mariestads.kyrkogardsforvaltning@svenskakyrkan.se