Foto: Pia Rosén

Församlingsexpeditionen

Finns på Nygatan 23 - bokning av dop, vigsel och församlingshem

Pga ombyggnad är Församlingsexpeditionen tillfälligt flyttad till Prästgården; den röda träbyggnaden på Prästgårdsgatan mittemot Domkyrkan.

Till församlingsexpeditionen vänder du dig t ex när du vill boka dop eller vigsel eller låna något av våra församlingshem. 

Expeditionens öppettider: Vardagar kl 10 - 12.
Tel. 0501-39 05 00
E-post: mariestads.forsamling@svenskakyrkan.se  
Besöksadress: Nygatan 23
Postadress: Mariestads församling, Box 2, 542 21 Mariestad  

Begravning bokas hos Kyrkogårdsförvaltningen 0501-39 05 50
E-post: Mariestads.Kyrkogardsforvaltning@svenskakyrkan.se