Meny

Församlingsexpeditionen

Finns på Nygatan 23 - bokning av dop, vigsel och församlingshem

Till församlingsexpeditionen vänder du dig när du vill boka dop eller vigsel eller vill hyra något av våra församlingshem. 

Som hyresgäst ska du vara myndig och medlem i Svenska kyrkan.
I samband med dop, konfirmation, vigsel eller begravning debiteras ingen hyra om du vill låna någon av våra lokaler.
Du kan också hyra lokal till andra familjehögtider men då debiteras en avgift som faktureras i efterhand.  

Vi hyr också ut lokaler till ideella föreningar, kyrkliga nomineringsgrupper, Mariestads kommun och andra samhällsorgan, studieförbund och företag men inte till kommersiell försäljning eller verksamhet som inte överensstämmer med Svenska kyrkans värderingar.

 
Följande lokaler finns tillgängliga för uthyrning:
Leksbergs församlingshem
Mariestads församlingshem
Vår kanslist heter Marie Nielsen.
            
Expeditionens öppettider: Vardagar kl 10 - 12.
Stängt vecka 30-31 (20 juli t o m 31 juli).
 
Tel. 0501-39 05 00 
E-post: mariestads.forsamling@svenskakyrkan.se  
Besöksadress: Nygatan 23
Postadress: Mariestads församling, Box 2, 542 21 Mariestad  
Välkomna!
 
Begravning bokas hos Kyrkogårdsförvaltningen 0501-39 05 50
E-post: Mariestads.Kyrkogardsforvaltning@svenskakyrkan.se