Många tidningar ligger på varandra. Motivet på tidningarna är en man och en kvinna med en tegelvägg i bakgrunden.
Foto: Carola Boqvist

Församlingsbladet nr. 1, 2024