Pärmar i olika färger står på rad i hyllan.
Foto: Gustaf Hellsing /Ikon

Församlingens styrning och ledning